Sådan foregår et forløb

Er du i tvivl eller har spørgsmål til behandling, så er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak

For mange kan det være svært at opsøge en psykolog for første gang.

Hvad koster det?

En individuel samtale på 50 minutter koster 975 kr.
Hvis du er medlem af en sygeforsikring, vil den i nogle tilfælde dække en del af prisen. Kontakt evt. dit forsikringsselskab eller bed dine forældre om at gøre det, for at høre nærmere om vilkår og dækning.

Kommer mit navn ud nogle steder?

Nej. Vi følger reglerne for sikkerhed omkring personlige data. Dit navn vil kun indgå i interne journaler som opbevares i aflåste skabe, medmindre andet er aftalt. Det kan eks. være nødvendigt at benytte navnet ved kommunikation med andre instanser, men så vil vi altid spørger dig om lov først.

Behøver mine forældre at vide noget

Når du går til psykolog, har din psykolog tavshedspligt. Det betyder, at psykologen ikke må fortælle til noget, hvad I sammen har snakket om. Heller ikke dine forældre. Når du går til psykolog, har din psykolog tavshedspligt. Det betyder, at psykologen ikke må fortælle til noget, hvad I sammen har snakket om. Heller ikke dine forældre. Hvis dine forældre skal have noget at vide, skal du give lov til præcis, hvad psykologen må fortælle dem. Du har ret til at sige til psykologen, at dine forældre ikke må få noget at vide. Tavshedspligten er dog begrænset i følgende tilfælde 
– Hvis psykologen vurderer, at du er til fare for dig selv
– Hvis psykologen vurderer, at andre er til fare dig
– Hvis psykologen vurderer, at du er til fare for andre. 
I disse tilfælde er psykologen forpligtet til at fortælle forældrene eller evt. andre instanser om sine bekymringer. Psykologen vil altid fortælle det til dig først, hvis han/hun bliver nødt til at bryde sin tavshedspligt. 

Hvem skal jeg kontakte?

Ved henvendelser, som drejer sig om spørgsmål til eller behov for opstart af psykolog-samtaler, kontaktes den behandlingsansvarlige psykolog på mail: behandlingsansvarlig@ungliv.dk eller telefon: 3042 0740
Ved spørgsmål til et igangværende forløb eller ved afbud skal du kontakte din egen psykolog
Kontaktoplysninger findes her.

Hvor lang tid varer et forløb?

Det er meget individuelt, hvor mange samtaler man har brug for alt efter typen og sværhedsgraden af problemstillingererne.
De fleste unge har som oftest brug for minimum fem samtaler. Lider man af angst eller depression, må man ofte regne med omkring 10 samtaler. Ved svære problemstillinger kan der være behov for et længerevarende forløb.
De første to til tre samtaler afholdes oftest med en uges interval, derefter vil psykologen efter aftale med dig og vurdering af dine behov lægge samtalerne med to til tre ugers mellemrum. I nogle tilfælde og ved længerevarende forløb kan samtalerne lægges med længere tid imellem. F.eks. kan nogle unge have behov for månedlige opfølgninger.

Kan jeg snakke med andre med samme problem?

Her i UngLiv.dk tilbyder vi forskellige gruppeforløb, hvor man kan få muligheden for at tale med andre unge, der har lignende problemstillinger.
Se vores gruppeforløb her.

For mange kan det være svært at opsøge en psykolog for første gang og der kan være mange spørgsmål i forbindelse med opstart af behandling. Vi har derfor forsøgt at liste dem her, så du kan blive klogere på, hvad det vil sige at starte i behandling hos os.

Kontakt

Du kan få kontakt med klinikken ved at udfylde en kontaktformular her. Når vi har modtaget din besked, vil vi forsøge at besvare den hurtigst muligt. Du kan også kontakte vores behandlingsansvarlige-psykolog på mail: behandlingsansvarlig@ungliv.dk eller på tlf: 3042 0740. Over telefonen vil vi sammen finde frem til, hvad du ønsker hjælp til, og om vi kan hjælpe. Derfra vil vi finde frem til, hvem af os er det rette match til dig. Derfra bliver du kontaktet med tid til en opstartssamtale.

v

Første samtale

Den første samtale er dit første møde med din psykolog. I vil sammen finde frem til, hvad I skal arbejde med og finde frem til, hvad du behøver hjælp til. Her får du muligheden for at fornemme om vi har det rette tilbud til dig, og hvordan det er at snakke med os. Det er vigtigt for os, at du skal føle dig tryg i samtalerne med din psykolog.

w

Løbende samtaler

Efter den første samtale startes behandlingen. I behandlingen er der fokus på de problemer du oplever, og vi arbejder ud fra de emner der fylder for dig. Undervejs kan der inddrages forskellige teknikker eller øvelser, som du kan arbejde med hjemme mellem samtalerne. Der er stor forskel på, hvor mange gange I skal mødes. Et typisk forløb strækker sig over 8 – 12 samtaler med ca. 1 – 2 ugers mellemrum.

N

Afvikling

Når tiden er til at afslutte forløbet, aftaler I sammen den sidste samtale for forløbet, som altid foregår i afstemning med dig. Her kan I eventuel aftale muligheden for en opfølgende samtale ude i fremtiden, hvis du ønsker det. Ved sidste samtale laver i sammen en evaluering af forløbet, samt støttende tiltag til dig, således, at du ved, hvad du fremadrettet selv kan arbejde videre med.

U

Opfølgning

Nogle gange kan det være en tryg støtte, at aftale nogle opfølgende samtaler over en tid, inden du afslutter forløbet med din psykolog. På den måde, har du mulighed for at blive støttet i din udvikling over længere tid. Vi tilbyder også altid at genoptage et forløb som er afsluttet, derfor er du altid velkommen til at kontakte din psykolog igen, selvom jeres forløb er afsluttet.