ADD

Er du pårørende til et barn eller en ung med ADD?

“Børn og unge fortæller ofte, at de altid har følt sig anderledes, uden dog at vide hvorfor.”

Hvad er ADD?

Pludselig bliver barnet/den unge fanget af en tanke eller en ide, og glemmer helt hvad der ellers var igang. Barnet/den unge glemmer tid og sted, og kan have svært ved at komme igang med selv simple og velkendte opgaver. Barnet/den unge kan have svært ved overskue en hel skoledag, eller det at være sammen med mange mennesker. Dette er blot et par eksempler på nogle af de vanskeligheder børn og unge med ADD kan opleve i deres hverdag.

ADD er betegnelsen for en bestemt type ADHD. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og ADD står for Attention Deficit Disorder. Hyperaktiviteten forekommer altså ikke, men der ses en forstyrrelse af opmærksomheden ved ADD. Det vurderes, at 2-4 % af alle danske børn og unge har ADD eller ADHD. Når det handler om ADD er der en ligelig fordeling mellem de to køn, imens der ved ADHD ses en overvægt af drenge.

Det kan være svært at få øje på, at et barn eller en ung har ADD, da de ofte er stille og rolige i deres adfærd, og sjældent skaber konflikter. Mange forældre kan i nogle tilfælde have taget over og hjulpet med, at barnet/den unge får lavet og husket sine ting, og får således inddirekte “dækket” over deres barns vanskeligheder. Derfor får mange børn ikke stillet diagnosen ADD, før de er unge eller unge voksne.

Det er hårdt at leve med en uopdaget ADD, da omverdenen kan have svært ved at forstå, hvorfor barnet/den unge ikke ”bare” får lavet sine ting eller tager sig sammen, og bliver i skole en hel dag. Børn føler sig tit kede af det, triste og forkerte. Og det kan være svært at motivere et barn med ADD til mange af de ting som andre børn holder af at lave. Ikke fordi de ikke har lyst – men simpelthen fordi selv det sjove er for hårdt for dem at deltage i.

Når vi ser på de unge, kan en uopdaget ADD reslutere i en række andre psykiske udfordringer. Den ofte meget negative selvfølelse og lave selvtillid unge mærker, når hverdagens udfordringer er alt for tunge, kan desværre (men selvfølgelig ikke altid) udvikle sig til angstlidelser eller depressioner.

Er der bekymring for om et barn/en ung har ADD så er det egen læge der henviser til udredning i psykiatrien. Bliver ADD konstateret, så vil nogle børn/unge gavnes af medicinering, og dertil er der rigtig gode muligheder ved igangsættelse af et samtaleforløb. Det terapeutiske arbejde med børn og unge, der har ADD, indeholder ofte følgende hovedpunkter:

  • Psykoedukation – hvad er ADD?
  • Hvilke vanskeligheder er typiske, og hvilke strategier kan anvendes. Og her indeholder det terapeutiske arbejde ofte helt konkrete teknikker til fastholdelse af koncentration, bedre hukommelse, igangsættelse af opgaver, overblik og meget mere.
  • Behandling af fx angst eller depression som følge af en uopdaget ADD.

Børn og unge kan lære at tackle rigtig mange af de negative sider ved ADD, og forhåbentlig også få øje på de stærke ressourcer og helt unikke kvaliteter som alle børn og unge har – uanset diagnose.