Lavt selvværd

At have lavt selvværd kan virkelig have mange dårlige indvirkninger på din livskvalitet og trivsel. Du er konstant begrænset i dine muligheder for at folde dig ud, prøve livet af og opnå de ting du gerne vil. For di det lave selvværd er som en indre stemme der hele tiden, om og om igen, fortæller dig, at ”Du er ikke god nok”. Lavt selvværd kan komme af rigtig mange årsager, men ofte er de svære at være bevidst om.

Hvad betyder lavt selvværd for os, og hvordan forsøger de fleste at tackle det?

Nogle unge vil eksempelvis sørge for at undgå situationer, hvor de kan komme i fokus og få for meget opmærksomhed. Andre forsøger konstant at leve op til andres forventninger og kan derfor være meget kontrollerede, arbejdsomme eller perfektionistiske.

Endelig forsøger nogle personer med lavt selvværd at skjule usikkerhed ved at være meget pralende, dominerende og opmærksomhedssøgende, hvilket kan give problemer i sociale situationer. Selvværd afspejler den måde, hvorpå du ser og bedømmer dig selv, samt på den værdi, du tillægger dig selv.

Nogle af de mest almindelige tegn på lavt selvværd er:

 • At du ofte er meget selvkritisk (har et negativt selvbillede)
 • At du fokuserer udelukkende/for meget på egne svagheder, fejl og mangler
 • At du ofte føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
 • At du ofte føler sig skyldig
 • At du ofte får dårlig samvittighed
 • At du ofte er bedrøvet, trist og træt
 • At du ofte har vanskeligt ved at koncentrere dig
 • At du ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger
 • At du ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater, du opnår

At have lavt selvværd betyder ikke, at du nødvendigvis har alle disse problemer. Måske kun nogle af dem. Men det kan betyde, at du ofte er usikker og urolig. Disse problemer og de negative forestillinger om dig selv har indflydelse på mange af livets aspekter og på, hvordan du fungerer i hverdagen. Du kan ende med at blive trist, deprimeret, angst eller måske begynde selvskade for at tackle de mange negative tanker om dig selv.

Hos UngLiv.dk hjælper vi med at arbejde med din indre negative stemme og selvopfattelse, få bekæmpet dine negative tanker om dig selv, og hjælper dig med at se dig selv i et mere positivt lys.

  Ungliv.dk afholder selvværdsworkshops. Måske er det noget for dig?

  Vil du høre mere om lavt selvværd, kan du altid kontakte os

  Selvværdsworkshop

  (4 timers intensiv og lærerig workshop for unge med lavt selvværd)

  Oplever du konstant at slå dig selv i hovedet med kritik og negative selvvurderinger? Er du ”god til” at fokusere på alle dine fejl og mangler? Bliver du ofte rost og anerkendt af andre, men kan ikke tage det ind? Så kan alt dette skyldes et lavt selvværd.

  Lavt selvværd er ikke en sygdom, men når du er rigtig hård ved dig selv så koster det mange kræfter og alt for meget energi. Særligt når man skal være sammen med andre.

  Det lave selvværd risikerer at komme ind i en ond spiral, hvor tristhed, afmagt og isolation fra sociale fællesskaber kan ende i depression og angst.

  Lavt selvværd kan ændres. I løbet af workshoppen vil vi skabe en tryg ramme, hvor du får mulighed for at blive klogere på dig selv og dit selvværd i selskab med andre, der også oplever udfordringer i deres liv på baggrund af lavt selvværd. Der vil i workshoppen veksles mellem oplæg og øvelser.

  Workshoppen vil have fokus på tre områder:

  • Bliv klogere på, hvad lavt selvværd er, og hvad det konkret betyder for dit liv.
  • Få strategier og øvelser til at udfordre og forandre kvaliteten af dit selvværd.
  • Mød andre unge, der også kæmper med et lavt selvværd – så du ved du ikke står alene.

  Alder: 17-21 (max 12 deltagere)
  Pris: 975,00 inkl. forplejning og materialer
  Tid: Kontakt Nina
  Sted: Store Torv 14 2. sal., 8000 Aarhus C

  Kontakt: Nina Schultz Pedersen
  Tlf: 6142 4393
  Mail: nina@ungliv.dk