Lavt selvværd

At have lavt selvværd kan virkelig have mange dårlige indvirkninger på din livskvalitet og trivsel. Du er konstant begrænset i dine muligheder for at folde dig ud, prøve livet af og opnå de ting du gerne vil. For di det lave selvværd er som en indre stemme der hele tiden, om og om igen, fortæller dig, at ”Du er ikke god nok”. Lavt selvværd kan komme af rigtig mange årsager, men ofte er de svære at være bevidst om.

Hvad betyder lavt selvværd for os, og hvordan forsøger de fleste at tackle det?

Nogle unge vil eksempelvis sørge for at undgå situationer, hvor de kan komme i fokus og få for meget opmærksomhed. Andre forsøger konstant at leve op til andres forventninger og kan derfor være meget kontrollerede, arbejdsomme eller perfektionistiske.

Endelig forsøger nogle personer med lavt selvværd at skjule usikkerhed ved at være meget pralende, dominerende og opmærksomhedssøgende, hvilket kan give problemer i sociale situationer. Selvværd afspejler den måde, hvorpå du ser og bedømmer dig selv, samt på den værdi, du tillægger dig selv.

Nogle af de mest almindelige tegn på lavt selvværd er:

  • At du ofte er meget selvkritisk (har et negativt selvbillede)
  • At du fokuserer udelukkende/for meget på egne svagheder, fejl og mangler
  • At du ofte føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
  • At du ofte føler sig skyldig
  • At du ofte får dårlig samvittighed
  • At du ofte er bedrøvet, trist og træt
  • At du ofte har vanskeligt ved at koncentrere dig
  • At du ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger
  • At du ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater, du opnår

At have lavt selvværd betyder ikke, at du nødvendigvis har alle disse problemer. Måske kun nogle af dem. Men det kan betyde, at du ofte er usikker og urolig. Disse problemer og de negative forestillinger om dig selv har indflydelse på mange af livets aspekter og på, hvordan du fungerer i hverdagen. Du kan ende med at blive trist, deprimeret, angst eller måske begynde selvskade for at tackle de mange negative tanker om dig selv.

Hos UngLiv.dk hjælper vi med at arbejde med din indre negative stemme og selvopfattelse, få bekæmpet dine negative tanker om dig selv, og hjælper dig med at se dig selv i et mere positivt lys.