Selvskadende adfærd

Er en bevidst handling, hvor man forsøger at gøre skade på sig selv, ved fx enten at skære, slå, kradse eller brænde sig selv. 

Hvad er selvskadende adfærd?

Selvskade er en bevidst handling og har til formål at reducere belastende følelser og kropsfornemmelser. Man kan altså betragte selvskade som et forsøg på at tackle svære og negative følelser. Når man som ung starter med at selvskade, er det ofte fordi den unge oplever intense svære følelser og konflikter i livet og med den selvskadende adfærd forsøger at håndtere disse følelser. Den selvskadende adfærd kan altså være en strategi man vælger, for at kunne håndtere sine følelser, men kan for nogen også fungere som et signal til omverdenen om, at man har det svært, og har brug for hjælp. For nogen kan det nemlig være utrolig svært at spørge om hjælp og støtte når man har det svært. 

Der er desværre en stigende tendens til, at flere og flere unge benytter selvskade, når de oplever nederlag, konflikter eller følelsesmæssige nedture. Også selv om det lader til, at man er velfungerende og har succes. Nogle unge kan skade sig selv, netop når de oplever succes eller glæde – måske ud fra tanken om, at det ikke er fortjent. 

Årsagerne til selvskade er mange – generelt viser erfaringerne, at rigtig mange unge lider af lavt selvværd og mangler oplevelsen af, at de er tilstrækkelige. Mange unge vender derfor alt det negative de oplever indad og som en håndtering af de mange negative følelser om en selv, begynder nogle at skade sig selv. 

Selvskade kan foregå på mange måder. Nogle bruger knive, nøgler, nåle, blyanter, barberblade etc. til at skære i arme, ben eller måske på maven. Andre slår sig på hårde ting, bider sig, brænder sig, trækker hår ud fra hovedet eller piller sig konstant i sår, så de ikke heler.

Hvad er selvskadende adfærd?

Er du først begyndt, kan det være meget svært at holde op igen. Også selv om man ikke er stolt af det eller egentlig slet ikke ønsker at skade sig selv. Når man bliver afhængig af selvskade skyldes det især, at kroppen udskiller et naturligt morfin (endorphiner) når smerte registreres – og morfin bliver man ret afhængig af. Når endorphiner udskilles i kroppen, forsvinder følelsen af smerte, og man oplever i stedet en følelse af lettelse eller “høj” tilstand. Denne oplevelse kan på sigt være stærkt vanedannende, og det der måske startede som en metode til at tackle svære følelser kan ende i at man selvskader udelukkende for at opnå den lettede tilstand endorphinerne giver. Det kan derfor blive svært at stoppe med at selvskade igen, og mange kan have brug for hjælp og støtte, for at kunne stoppe igen – så sørg for at bed om hjælp i tide.

Man lider ikke nødvendigvis af en psykisk sygdom, hvis man skader sig selv, men vær opmærksom på, at selvskadene adfærd hyppigt opstår med andre lidelser såsom depression, personlighedsforstyrrelse eller spiseforstyrrelse.

Tidligere var selvskadende adfærd et sjældent set fænomen hos almindeligt fungerende unge. I dag er selvskade en alment kendt adfærd, særligt hos teenagere og unge. Mange bliver desværre inspireret til selvskade via nettet eller blandt kammeraterne.

Selvskade er altså udbredt, og rigtig mange unge i dag har leget med selvskade på ét eller andet tidspunkt. Når selvskaden bliver et problem ses ofte selvskadende episoder 2-3 gange ugentligt, men hos nogle unge kan der forekomme selvskade dagligt.

Lad være med at tro du bare kan holde op når du vil. Det er alt for svært. Selv om du er super motiveret, så er selvskadende adfærd behandlingskrævende og bør under ingen omstændigheder ignoreres som “bare et forsøg på at få opmærksomhed” Hverkan af dig eller dine omgivelser. Mange unge som selv har selvskadet, beskriver at at have manglet støtte og nogle at snakke med om det der er svært.

Erfaringerne viser, at mange unge har gavn af et terapeutisk forløb. Dels letter det for mange at opnå indsigten i, hvorfor de skader sig selv, og de fleste unge, der starter i et terapeutisk forløb, lærer rimeligt hurtigt andre og mere hensigtsmæssige strategier, når følelserne er negative. Som ekstra bonus giver terapi en markant forbedring af selvværdet, selv-accepten og livskvaliteten – hvilket giver diggode muligheder for en stabil og sund udvikling på længere sigt, så du kan nå de mål du gerne vil sætte dig.

Per Straarup Søndergaard er forfatter til bogen “Når Livet gør Ondt” hvor unge, forældre og fagpersoner fortæller om selvskade. Bogen giver et godt indblik i årsager og sammenhænge for unge, der skader sig selv. Bogen kan købes hos UngLiv.dk – kontakt os gerne.