Depression

Der skelnes imellem bipolar og unipolar depression

Bipolar depression

Hvis man har en bipolare depression vil man opleve både dyk i humøret, dvs. tristhed og manglende energi, og samtidig kan der forekomme ekstreme løft i humøret, dvs. manier, hvor man i overdreven grad føler sig sprudlende og fuld af energi. Afstanden mellem voldsomme dyk og manier kan være meget forskellig, for nogle går der dage imellem – for andre uger og måneder. Der findes særlige behandlingssteder for bipolar depression i psykiatrien, da lidelsen kræver medicinsk behandling. Det betyder, at du bør opsøge din egen læge, hvis du oplever symptomer på bipolar depression.

Unipolar depression

Hvis man har en unipolar depression, vil man opleve, at humøret, energiniveauet og lysten til at foretage sig ting (selv alt det sjove) bliver væsentligt dårligere i en kortere eller længere periode. Du vil derudover ofte opleve kritiske og dårlige tanker om dig selv, have rigtig mange selvbebrejdelser, og måske oplever du søvnbesvær (fx. svært ved at falde i søvn, sover “overfladisk”, måske vågner du kl. 4 og kan ikke falde i søvn igen). Måske har du  koncentrationsbesvær, glemmer alting og oplever ændringer i vægt/appetit. bliver depressionen alvorlig får du måske tanker om død eller selvmord. Man kan have depressionssymptomer og have det rigtig dårligt, uden at opfylde kriterierne for en egentlig depressionsdiagnose. Men stadig kan det være nødvendigt at få hjælp til symptomerne. Du skal ikke gå med det alene – hvis du oplever ovenstående symptomer i mere en to uger, bør du opsøge din læge og/eller en psykolog.

En depression kan behandles med medicin og med samtaleterapi, eller en kombination. For rigtig mange børn og unges vedkommende kan f.eks. stress eller reaktioner på mobning i høj grad ligne en depression. Derfor anbefaler vi i de fleste tilfælde, at man venter med at opsøge medicinsk behandling, indtil man har afprøvet effekten af et samtaleforløb.

Ved Kognitiv Adfærds Terapi (KAT) for depression vil man bl.a. have fokus på, hvordan man selv kan afhjælpe tristheden ved at holde sig i gang med dagligdagens aktiviteter. Man vil have fokus på, hvordan bekymringer og triste tanker spiller ind på humøret, samt konkret træning i metoder til afledning fra alle de negative tanker. Du vil sammen med din psykolog også komme ind på, hvordan du egentlig tænker om dig selv, og du vil skulle øve nogle mere hensigtsmæssige måder at forhold dig til dig selv og andre på.

Men – ikke to forløb er ens. Hos UngLiv.dk vil du modtage individuelt tilpasset behandling for dine depressive symptomer. det betyder vi bruger lidt tid på at lære dig og din baggrund at kende, før vi finde præcis de redskaber der passer netop dig.

Nedenfor er 3 links til nogle korte videoklip, der er særligt udviklet til unge. De forklarer fint hvad det er for nogle problemer, man kan have med Depression.