Priser

Psykologerne:       
Individuel samtale (50 minutter):  
- Ikke autoriserede psykologer kr. 950,-
- Autoriserede psykologer kr. 1.100,-
Familiesamtaler (75 minutter)
kr. 1.500,- 
   
NB: Tilskud igennem lægehenvisning  
kan ikke anvendes UngLiv.dk  
   
(Medlem af sygeforsikring "danmark"under 18 år    
kan søge om tilskud.   
Alle over 18 kan søge om tilskud hvis det er   
vedr. angst eller depression.  
Anden privat sundheds/sygeforsikring kan også bruges.     
Kontakt Laila på tlf. 6142 3602 for yderligere info)  
   
Kandidatstuderende i psykologi:  
   
Individuel samtale (50 minutter):
kr. 475,-
   
Supervision/Kurser:  
   
Individuel supervision (pr. session):  kr. 1.200,-
Plejefamilie supervision (75 minutter):   kr. 1.500,-
Gruppesupervision (pr. time, max 8 delt.):  kr. 1.950,- 
   
Prisen for kurser afhænger af deltagerantal, 
forberedelse samt øvrige omkostninger (transport etc.) 
Kontakt os for priseksempler. Skriv til marianne@ungliv.dk
 
   
Cool Kids, Chilled & F.E.A.R:  
1 forsamtale kr. 1.200,-
10 sessioner a kr. 550,- (2 time pr. session) kr. 5.500,-
Opfølgende samtale kr. 950,-
(Sygeforsikring "danmark" giver tilskud til Cool Kids  
på kr. 100,- pr. gruppegang og 200,- pr. individuel samtale   
- dog max kr. 1600,- pr år.)  
Kontakt Laila på tlf. 6142 3602 for yderligere info.

undefined