Det kan vi tilbyde

UngLiv.dk har mange arbejdsarenaer, og vi spænder bredt. Vi underviser, behandler og superviserer, og vi sikrer løbende tilpasning af vores viden til netop den hverdag hvor unge har behov for kvalificeret støtte. Om det er indenfor uddannelsesområdet, anbringelse og familieområdet eller konkrete behandlinger – så er vi kendt for en konkret og praksisorienteret “nede på jorden” tilgang. 

Kurser

Vores tværfaglige kurser er kendt for at give mening!

Altid skarpe og konkrete værktøjer i støtten til sårbare, vanskelige og udsatte unge

Mentorkorpset

Unge med udfordringer:

Vores mentorer tilbyder SPS støtte til fastholdelse og gennemførsel af ungdomsuddannelsen

Supervision

Kvalificeret og nærværende supervision af tværfagligt og pædagogisk personale, undervisere, børne/familieteams, plejefamilier m.v.

U

Behandlinger

Vi varetager specielt tilrettede forløb, ofte i tæt samarbejde med anbringelsessted eller plejefamilie

 

In-house psykolog

Få en dygtig psykolog i huset

Specialiserede psykologbehandlinger eller fx. støtte til fastholdelse i ungdomsuddannelsen

Kurser

Kurser der styrker dig og dit arbejde med sårbare, udsatte og vanskelige børn & unge.

Praksisnært – Konkret – Anvendeligt.

Tre nøgleord der kendetegner vores mange kurser. Du kan tilmelde dig vores åbne kurser, eller bestille et tilpasset kursus til netop dit/jeres sted.

Finder du ikke det emne du ønsker undervisning i, så tilpasser vi løbende vores kursusudbud til en lang række tværfaglige områder.

Mentorkorpset

UngLiv.dk Mentorkorpset består primært af kandidatstuderende på psykologiuddannelsen.

Vores dygtige og søde mentorer specialuddannes med henblik på støtte til fastholdelse og gennemførsel af ungdomsuddannelsen.

Støtten tilbydes elever der kæmper med diagnostiske, sociale eller personlige udfordringer. Mentorkorpset bliver løbende superviseret af autoriserede psykologer, således sikres en høj faglighed i arbejdet.

Der kan søges mentorstøtte til elever via SpecialPædagogisk Støtte (SPS) eller mentorstøtten kan etableres som en privat aftale

 

Alle ungdomsuddannelser kan anvende UngLiv.dk´s Mentorkorps under “anden aktør”, og vores priser matcher den støtte eleven modtager via SPS. Der er således ingen ekstra omkostninger forbundet med tilknytning af UngLiv.dk Mentorkorpset til Jeres uddannelsesinstitution.

Mentorkorpset har primært til huse i og omkring Århus – dog forventes en udvidelse til hele landet i løbet af de kommende år

Supervision

Supervision har til formål at sikre kvalitet og etik i arbejdet med mennesker, samt at skabe og vedligeholde positiv faglig udvikling.

UngLiv.dk tilbyder supervision til:

  • Plejeforældre
  • Fagfolk, der arbejder med børn og unge
  • Fagpersoner, som ønsker at blive skarpere i anvendelsen af Kognitive adfærdsterapeutiske teknikker eller Kognitiv LivsVejledning
  • Psykologer, som ønsker supervision med henblik på at opnå autorisation.

Supervisionen kan foregå i UngLiv.dks lokaler eller hos Jer

Behandlinger

Kommuner kan bevillige behandlinger hos UngLiv.dk.

Komunale henvisninger til psykologisk behandling foregår oftest direkte via barnets/den unges rådgiver.

Der skal forinden opstart af forløb aftales hvilken ramme og målsætning der ønskes for behandlingen, samt ønsket niveau for skriftlige afrapporteringer. Kommunale bevillinger indeholder løbende dialog og overlevering til fx. rådgiver, forældre eller opholdssted, dog indenfor det aftale med barnet/den unge.

In-House psykolog

Samtaleforløb, screening og test, supervision m.v.

“Det vil jeg gerne rose UngLiv.dk for; de er meget, meget hurtige. Når tiden er en faktor. er fleksibilitet vigtig."

Erik Storm Rasmussen, vicerektor på Århus Akademi

“Nu slipper vi for ansættelsesproceduren, men er samtidig sikret altid at have en psykolog til rådighed. Det bliver med andre ord både struktureret og stabilt.”

Erik Storm Rasmussen, vicerektor på Århus Akademi

"Jeg hørte selv om ordningen fra en anden skole, og fordi vi har været så glade for ordningen på Århus Akademi, kan jeg nu selv anbefale det til andre også"

Erik Storm Rasmussen, vicerektor på Århus Akademi

Fordelene ved en In-House psykolog kan være rigtig mange: Psykologen bliver en del af huset, kender de unge og personalet, og deltager fx. i møder og tværfaglig sparring.

Et samarbejde med UngLiv.dk kan være præcis som I ønsker. Om det er støttende samtaler til unge i uddannelseslivet, udredning og testning af unge på insitutionen eller løbende sparring og supervision til tværfaglige personale – altsammen kan tilpasses Jeres ønsker og behov. UngLiv.dk sikrer den monofaglige kvalificering og varetager selve ansættelsen – I nyder godt af alle fordelene.

Det er muligt at tilkøbe In-House psykologisk bistand helt ned til en halv ugentlig dag, og priserne afhænger af opgavernes karakter.

Vores praktikanter har interviewet vicerektor Erik Storm Rasmussen på Århus Akademi, læse hele artiklen her.