Depression

Der skelnes imellem bipolar og unipolar depression

Bipolar depression

Den bipolare depression omfatter både voldsomme dyk og ekstreme løft i humøret, dvs. manier. Der findes særlige behandlingssteder for bipolare depressioner i psykiatrien, da lidelsen kræver en velreguleret medicinsk behandling. Er du bekymret for om et barn eller en ung lider af bipolar depression bør der straks opsøges egen læge for en vurdering af det fremtidige behandlingsbehov.

Unipolar depression

Unipolar depression er en midlertidig tilstand, hvor humør, energi og lyst/engagement falder væsentligt under normalniveauet. Dertil kommer at barnet/den unge ofte kæmper med nedsat selvfølelse, megen selvkritik og mange selvbebrejdelser, søvnbesvær, koncentrations- og hukommelsesbesvær, ændringer i vægt/appetit og med mange tanker om død eller selvmord. Et barn eller en ung kan have depressionssymptomer og have det meget dårligt, uden at opfylde kriterierne for en egentlig depressionsdiagnose. Selv om der ikke konstateres en depression, kan der stadig være brug for hjælp til symptomerne, og sørg derfor at tale med barnet/den unge hvis det i en periode virker trist og tilbagetrukket. (Hvis ovenstående symptomer vedvarer mere en to uger, bør der opsøges læge og/eller psykolog.)

Det er vigtigt at understrege, at for rigtig mange børn og unges vedkommende kan f.eks. stress eller reaktioner på mobning i høj grad ligne en depression. Derfor anbefaler vi ofte at afvente med medicinsk behandling, indtil effekten af et samtaleforløb først er afprøvet. Såfremt der er ordineret medicin fra egen læge opfordrer vi til et tæt samarbejde mellem familie, psykolog og egen læge.

Nedenfor er 3 links til nogle korte videoklip, der er særligt udviklet til unge. De forklarer fint hvad det er for nogle problemer, man kan have med Depression.