COVID-19 - Vi følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger
og tilbyder primært samtaler pr. video eller telefon.
Læs mere om vores tiltag under Nyheder.

Gratis tilbud


For alle unge 
mellem 14-25 år der oplever
coronabekymringer

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe med:

Stress, angst, selvskade, akut krise, lavt selvværd, ADHD, ADD, depression mv.

Læs mere

Find din psykolog


Vi har afdelinger i Aarhus,
Skanderborg og Ryomgård

Læs mere

For fagpersoner


Find kurser
der er relevante
for dig

Læs mere

For unge


Det kan nogen gange være en stor fordel at dele problemerne med andre.
Vi starter løbende grupper op, det kan være der er en der passer til dig.

Læs mere

Til unge under uddannelse


Alle unge der er i gang
med en ungdomsuddannelse
kan få en mentor.

Læs mere

Kognitiv terapi center undefined

UngLiv.dk har hovedafdeling i Ryomgård og afdelinger i Aarhus, Skanderborg og Kbh.

I UngLiv.dk er vi eksperter i terapeutisk arbejde med børn, unge og unge voksne - og har mange års erfaring med de særlige udfordringer og problemer, et sårbart ungdomsliv kan være præget af. Vi brænder for at gøre en positiv forskel. Du vil altid blive mødt af en varm atmosfære i vores hyggelige lokaler, som danner en tryg ramme om samtaleforløbene. Læs her om forløb hos os.

Vi arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme, da vi har erfaret, at denne metode netop matcher børn, unge og unge voksne særligt godt.

Du kan læse mere om:

KAT kognitiv adfærdsterapi
KLV Kognitiv LivsVejledning  
ART Aggression Replacement Training  
HAP 

Vi arbejder med mange problemtyper, såsom: angst, depression, kriser og stress, selvværdsproblemer, selvskade, spiseforstyrrelser, misbrug, traumer, aggression og personlighedsproblemer mm.

Vi arbejder gerne med tolk, såfremt det er nødvendigt. Vi tilbyder fagorienteret og individuel supervision til tværfaglige teams, plejefamilier samt til psykologer på vej til autorisation. Vi udvikler og afholder en lang række kurser, foredrag, workshops og konferencer til mange forskellige faggrupper og organisationer - alt sammen med et skarpt fokus på at opkvalificere indsatsen indenfor terapeutiske og pædagogiske tilbud til sårbare, vanskelige og udsatte unge.

Der er desværre ikke mulighed for at bruge henvisning fra egen læge til at få sygesikringstilskud hos UngLiv.dk, men vi modtager bevillinger fra kommuner samt udvalgte forsikringsselskaber fx. "Danmark".