Autisme

Hvad er autisme?

Den nemmeste måde at forklare autisme på er ved at gennemgå et par ting, som du typisk vil kunne genkende, hvis du har en grad af autisme. Det er vigtigt at understrege, at det vil være forskelligt hvor meget og hvor lidt man kan se sig selv inden for de forskellige punkter. Vi er alle forskellige, og hvor nogen måske har meget svært ved det sociale, vil andre måske i højere grad have problemer med at håndtere uforudsigelighed. Nogen kan måske genkende alle tingene i sig selv, mens andre måske kun har en lille grad af nogle af tingene. Det vil med andre ord sige, at der er ligeså mange forskellige grader af autisme, som der er mennesker med autisme.

Det sociale

Mennesker med autisme kan have udfordringer, når de er sammen med andre mennesker, dvs. På det sociale område. Hvis man har udfordringer inden for det sociale område, kan man eksempelvis have svært ved at aflæse folks ansigtsudtryk (er de sure, glade, kede af det, overraskede osv.?), eller svært ved at fornemme, hvad der er normalt at sige eller gøre i en given situation (manglende situationsfornemmelse). Der er flere ting, der kan være udfordrende ved at være social, og som oftest er small-talk en udfordring. Dette kan der være flere årsager til. Small-talk kan eksempelvis føles meningsløst eller ligegyldigt: Hvad er det lige meningen er med, at vi står og snakker om vejret? Man kan også blive meget nervøs og usikker, når man fx skal small-talke, fordi man ikke ved, hvad man skal finde på at spørge om. Det kan eksempelvis være svært at fornemme, hvilke emner man small-talker om, og hvilke emner, der ville være meget upassende at small-talke om.

Sprog og ordsprog

Et andet tegn på autisme kan være, at du har svært ved at lære nye sprog (engelsk, tysk, fransk), og Børn med autisme kan have svært ved at lære at tale i det hele taget, og der kan derfor gå længere tid inden de lærer at tale, end andre børn. Derudover kan man, hvis man har en grad af autisme, have svært ved at forstå hvad folk mener, når de bruger ordsprog (eks. at stikke en finger i jorden), eller ironi når de snakker. Grunden til, at det kan være svært at forstå ironi og ordsprog er ofte, at man tænker meget konkret, og tager tingene bogstaveligt, hvis man har en grad af autisme. Ordsprog er nemlig sjældent konkrete og bogstavelige, men skal altid fortolkes for, at de giver mening, og derfor kan de blive svære at forstå.

Struktur og rutiner

Mange med autisme kan have svært ved at håndtere, når tingene ikke er som de plejer at være. Det kan være, at ens time i skolen er blevet aflyst, fordi en lærer er blevet syg, og man bliver derfor meget forvirret og utryg ved at tingene har ændret sig, og derved er blevet uforudsigelige. Mange med autisme kan også have svært ved, at det ikke er helt tydeligt, hvad de skal. Får man eksempelvis en opgave, hvor man skal fortolke et digt, kan det være uoverskueligt, og man kan ikke finde ud af, hvor man skal begynde. Derfor kan opgaver, der er tydelige, ligesom til matematikeksamen, være rarere, fordi man her ved, hvad man skal gøre for at løse opgaven. Hvis man har en grad af autisme, vil man altså som oftest have det ubehageligt med uforudsigelighed (man ved ikke, hvad der kommer til at ske), mens man derimod vil have det rigtig godt med en høj grad af struktur (man ved, hvad man skal) og rutiner (tingene bliver gjort på den samme måde hver gang). Det betyder blandt andet, at hvis man skal gøre noget andet, end man plejer, eksempelvis tage en ny bus, kan man have brug for at forberede sig i lang tid inden. Så har man styr alle detaljerne, og bliver mere tryg ved den nye situation.

Samme måde, hver gang

Hvis man har autisme, kan man have en tendens til altid at gøre tingene på samme måde, også selvom der måske er en meget smartere måde at gøre tingene på. Det kan eksempelvis være, at man altid går en bestemt vej i skole/på arbejde, også selvom der er en hurtigere vej. Man vil som oftest gøre det, man plejer, fordi det kan virke uoverskueligt at gøre tingene på en ny måde. Man ved måske, at det vil kræve meget energi at vende sig til den nye måde at gøre tingene på, så man fortsætter derfor med at gøre tingene på den måde, man føler sig mest tryg ved.

Særinteresser og skævhed i evner

Nogle unge med autisme kan have meget få interesser som de til gengæld går rigtig meget op i. Om det er computerspil, et særligt vidensområde (Starwars, musik, biler osv.) eller en evne til at gøre enormt svære og vanskelige ting afhænger af, hvad den enkelte er optaget af. Hvis man har autisme, har man altså ofte nogle få ting, man er rigtig god til, og som man går enormt meget op i. Man kan også have nemmere ved at huske ting, som andre ikke kan huske (eksempelvis bustider).

Overload

Mange med autisme oplever, at der kan være for mange indtryk i omgivelserne, og at man derfor bliver ”overloaded” af sanseindtryk (lyde, berøring, ting man ser osv.). Typiske situationer er når man er til en fest, og er ædru, eller sidder i en stor kantine med mange mennesker og lyde. Normalvis er hjerner rigtig gode til at sortere i, hvad der er vigtigt, og hvad der er ligegyldigt for dig, og derfor sorterer hjernens filter det, der ikke er vigtigt fra. Hvis man har autisme kan man derimod opleve, at man mangler dette ”filter”, der sorterer sanseindtrykkene for én, så man kommer til at tage det hele ind på én gang.

Forestil dig, at du sidder i en kantine og snakker med en, der sidder over for dig. Lad os kalde ham Emil. Der er rigtig meget larm og mange mennesker, der snakker med hinanden i kantinen. Her er det vigtigste, at lytte til hvad, Emil fortæller, mens det ikke er så vigtigt, hvad alle de andre snakker om. Hvis din hjernes filter ikke fungerer så godt, så tror din hjerne, at det de andre snakker om, er ligeså vigtigt som det, Emil siger. Kort sagt, så har hjernen altså svært ved at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig, og derfor hjælper den dig ikke med at sortere det, der ikke er vigtigt fra. Derfor hører man nærmest det, de andre snakker om, ligeså tydeligt, som man hører, hvad Emil siger. Og dette eksempel er bare med høresansen. Også for føle-, syns-, lugte- og smagssansen kan hjernen have svært ved at vurdere, hvad der er vigtigt for dig, og derfor kan der komme for mange sanseindtryk ind i hovedet på én gang. Når det bliver alt for meget med alle indtrykkene, kan man tale om, at man bliver overloaded af indtryk, og man får brug for at få ro eller en pause.

Forestil dig du skal hælde en masse vand fra en større beholder og i en flaske. Her har man brug for en tragt (=dit filter i hjernen), som vandet (=sanseindtrykkene) skal løbe igennem. Hvis man ikke har en tragt, så kommer der vand ud over det hele, og det bliver et stort kaos, ligesom det måske er inde i dit hoved, når der er for mange indtryk.

Hvordan kan en psykolog hjælpe?

Hos UngLiv.dk kan vi hjælpe dig med mange forskellige ting. En stor del af hjælpen vil være at hjælpe dig til at få styr på de problemer du har i din hverdag. Derfor afhænger hjælpen meget af hvem netop du er. En måde en psykolog kan hjælpe med er ved at fortælle om, hvad autisme er, og hvad det betyder for en person at have autisme. Dette kaldes også psykoedukation, fordi det er en slags undervisning om psyken. Meningen med psykoedukation er blandt andet, at du skal lære din autisme bedre at kende. Vi kan i forlængelse heraf også hjælpe til at informere din skole og pårørende omkring de ting du har svært ved, så der bedre kan forstå, og være der for dig når du har brug for det/lyst til det. Har du problemer med at du bliver overloaded af for mange sanseindtryk, så hjælper vi dig med at tilrettelægge din hverdag, så du eksempelvis får lagt små pauser ind, hvor du ikke ”bombaderes” med indtryk, eller til at få en bedre siddeplads i skolen eller på arbejdet, hvor du i mindre grad forstyrres. Hvis du derimod har brug for hjælp med det sociale, så hjælper vi dig med at træne dine sociale færdigheder, eksempelvis small-talk.
Det vigtigste for os er, at du får hjælp til det, du har svært ved ligemeget hvad det måtte være. Det er ikke nødvendigt på forhånd at vide hvad du har brug for hjælp til – det kan vi fint finde ud af sammen med dig.

Video