Lavt selvværd

At have lavt selvværd kan have mange dårlige indvirkninger på livskvalitet og trivsel. Man er konstant begrænset i sine muligheder for at folde sig ud og opnå de ting man gerne vil, fordi der altid vil være en indre stemme der fortæller dig at ”Du er ikke god nok”. Lavt selvværd kan komme af mange årsager, men ofte er de svære at være bevidst om

Tilblivelse af lavt selvværd

Selvværd udvikles gennem hele livet, men det har særligt sin oprindelse i de tidlige barne-og ungdomsår. Det betyder at forældre har en stor betydning for barnets udvikling af selvværd. Oplevelser af at være set og værdsat skaber et godt selvværd, hvorimod oplevelser af ikke at være værdsat og gøre ting forkert skaber lavt selvværd. I ungdomsårene kan selvværd være præget af mange ting. Mobning, socialt pres, og fiaskoer kan reducere selvværd. Ligeledes kan samvær med mennesker og en følelse af at man betyder noget dem være med til at styrke selvværd.

Hvordan kommer lavt selvværd til udtryk?

En negativ selvopfattelse kommer ofte til udtryk gennem usikkerhed, selvkritik, og skyldfølelse. Ofte får man et syn på syg selv som kedelig, ikke god nok, uinteressant, og til besvær for dem omkring sig. Ofte leder dette til undgåelse, sikkerhedsadfærd, og at isolere sig fra andre. I nogle tilfælde kan det også lede til ekstrem perfektionisme og overkompensering. Man bliver ekstremt hjælpsom, overbærende, og kan ende med at ofre egne værdier og holdninger for ikke at stå i vejen for andre. Ting man som pårørende kan være opmærksom på er: 

 • At den unge ofte er meget selvkritisk (har et negativt selvbillede)
 • At den unge fokuserer for meget på svagheder, fejl og mangler
 • At den unge ofte føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
 • At den unge ofte føler sig skyldig
 • At den unge ofte får dårlig samvittighed
 • At den unge ofte er bedrøvet, trist og træt
 • At den unge ofte har vanskeligt ved at koncentrere sig
 • At den unge ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger

At den unge ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater, de opnår.

Vil du høre mere om lavt selvværd, kan du altid kontakte os

Selvværdsworkshop

(4 timers intensiv og lærerig workshop for unge med lavt selvværd)

Oplever du konstant at slå dig selv i hovedet med kritik og negative selvvurderinger? Er du ”god til” at fokusere på alle dine fejl og mangler? Bliver du ofte rost og anerkendt af andre, men kan ikke tage det ind? Så kan alt dette skyldes et lavt selvværd.

Lavt selvværd er ikke en sygdom, men når du er rigtig hård ved dig selv så koster det mange kræfter og alt for meget energi. Særligt når man skal være sammen med andre.

Det lave selvværd risikerer at komme ind i en ond spiral, hvor tristhed, afmagt og isolation fra sociale fællesskaber kan ende i depression og angst.

Lavt selvværd kan ændres. I løbet af workshoppen vil vi skabe en tryg ramme, hvor du får mulighed for at blive klogere på dig selv og dit selvværd i selskab med andre, der også oplever udfordringer i deres liv på baggrund af lavt selvværd. Der vil i workshoppen veksles mellem oplæg og øvelser.

Workshoppen vil have fokus på tre områder:

 • Bliv klogere på, hvad lavt selvværd er, og hvad det konkret betyder for dit liv.
 • Få strategier og øvelser til at udfordre og forandre kvaliteten af dit selvværd.
 • Mød andre unge, der også kæmper med et lavt selvværd – så du ved du ikke står alene.

Alder: 17-21 (max 12 deltagere)
Pris: 975,00 inkl. forplejning og materialer
Tid: Kontakt Nina
Sted: Store Torv 14 2. sal., 8000 Aarhus C

Kontakt: Nina Schultz Pedersen
Tlf: 6142 4393
Mail: nina@ungliv.dk