Lavt selvværd

At have lavt selvværd kan have mange dårlige indvirkninger på livskvalitet og trivsel. Man er konstant begrænset i sine muligheder for at folde sig ud og opnå de ting man gerne vil, fordi der altid vil være en indre stemme der fortæller dig at ”Du er ikke god nok”. Lavt selvværd kan komme af mange årsager, men ofte er de svære at være bevidst om

Tilblivelse af lavt selvværd

Selvværd udvikles gennem hele livet, men det har særligt sin oprindelse i de tidlige barne-og ungdomsår. Det betyder at forældre har en stor betydning for barnets udvikling af selvværd. Oplevelser af at være set og værdsat skaber et godt selvværd, hvorimod oplevelser af ikke at være værdsat og gøre ting forkert skaber lavt selvværd. I ungdomsårene kan selvværd være præget af mange ting. Mobning, socialt pres, og fiaskoer kan reducere selvværd. Ligeledes kan samvær med mennesker og en følelse af at man betyder noget dem være med til at styrke selvværd.

Hvordan kommer lavt selvværd til udtryk?

En negativ selvopfattelse kommer ofte til udtryk gennem usikkerhed, selvkritik, og skyldfølelse. Ofte får man et syn på syg selv som kedelig, ikke god nok, uinteressant, og til besvær for dem omkring sig. Ofte leder dette til undgåelse, sikkerhedsadfærd, og at isolere sig fra andre. I nogle tilfælde kan det også lede til ekstrem perfektionisme og overkompensering. Man bliver ekstremt hjælpsom, overbærende, og kan ende med at ofre egne værdier og holdninger for ikke at stå i vejen for andre. Ting man som pårørende kan være opmærksom på er: 

  • At den unge ofte er meget selvkritisk (har et negativt selvbillede)
  • At den unge fokuserer for meget på svagheder, fejl og mangler
  • At den unge ofte føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
  • At den unge ofte føler sig skyldig
  • At den unge ofte får dårlig samvittighed
  • At den unge ofte er bedrøvet, trist og træt
  • At den unge ofte har vanskeligt ved at koncentrere sig
  • At den unge ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger

At den unge ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater, de opnår.