ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, er en neurologisk nedsat funktionsevne i bestemte områder af hjernen. Det betyder at der i nogle områder af hjernen er sket ændringer der påvirker evnen til:

 • Opmærksomhed
 • Aktivitetsniveau
 • Impulskontrol

Hvorfor får man ADHD?

Det vil altid være på baggrund af en psykiatrisk eller specialpsykologisk udredning, at det kan afdækkes om et barn eller ung har ADHD.

Kort fortalt er ADHD en nedsat funktionalitet i forskellige hjerneområder, primært dem der styrer de såkaldte exekutive funktioner. Årsagen til ADHD både være biologisk og miljømæssigt betinget, dvs. direkte arvelighed, forskellige former for negativ påvirkning under graviditeten, eller en hjerneskade der sker i barnets spæde leveår. De dele af hjernen der påvirkes med nedsat funktionalitet er særligt de områder af hjernen der regulerer vågenhed gennem signalstoffer dopamin og noradrenalin. Det er ofte dette der kan lede personer med ADHD til at føle sig trætte meget hurtigt. Det område af hjernen der normalt regulerer impulser og er central for menneksers evne til planlægning og strukturering, har også en nedsat aktivitet ved ADHD. Personer med ADHD har dertil typisk en nedsat evne til at sortere i alle de forskellige sansestimuli de modtager.

Hvordan optræder ADHD typisk i hverdagen?

De 3 mest karakteristisk problematikker inden for ADHD befinder sig typisk inden for Opmærksomhedsproblemer, Hyperaktivitet, og Impulsivitet.

Opmærksomhedsproblemer kan typisk lede til at den unge:

 • Overser detaljer i arbejdsopgaver
 • Har problemer med at fastholde koncentration og opmærksomheden, særligt på en aktivitet der ikke er lystbetonet
 • Har vanskeligheder i at skabe struktur og planlægge selv
 • Hurtigt kan blive distraheret
 • Har problemer med opmærksomt at høre efter eller modtage informationer

Hyperaktivitet ses når den unge:

 • Har svært ved at sidde stille, og fx ofte må skifte benstilling
 • Snakker meget
 • Til tider virker overenergisk og vild

Impulsivitet leder ofte til at den unge:

 • Har svært ved at vente og udvise tålmodighed
 • Ofte afbryder andre inden de har talt færdigt
 • Tager hurtige beslutninger uden at tænke sig om, og overveje koneskvenserne

Hvordan kan du hjælpe?

Det er vigtigt at børn og unge med ADHD har et miljø omkring sig, der giver de bedste forudsætninger for at kunne få udført vigtige opgaver, således barnet/den unge kan nå de ting de skal (og gerne vil) hver dag. Som tidligere nævnt er det ikke nødvendigvis din opgave at give dem evnerne til at løse opgaverne. De har evnerne. Problemet ligger i at bruge de gode evner effektivt. 

Opgaver der skal løses og tiden der kan/er afsat til disse opgaver skal synliggøres for den unge. Det samme skal gøres med den tid der er “fritid”. Man kan derfor med fordel benytte sig af: 

 • Skemaer
 • Reminders og alarmer
 • To do- lister
 • Timere på opgaver

Børn og unge med ADHD har ikke de samme forudsætninger for at skabe et indre ur eller en opgaveliste. Derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at vise disse både visuelt og fysisk. Hvis barnet/den unge trættes meget let, og fx. har en stor opgave i skolen eller hjemme, så del opgaven op i mindre dele. Dette sikrer muligheden for overblik, fastholdelse af fokus og koncentration – og derved øges muligheden for de små og meget vigtige sucesser for barnet/den unge.

Medicin

Medicinering kan være både vigtig og effektiv, da ADHD først og fremmest er en neuropsykiatrisk lidelse i hjernen, og derfor kan medicin nogle gange hjælpe med at stimulere de områder af hjernen der er ramt. Det er altid en psykiater der skal vurdere om medicin er en mulighed – kontakt derfor egen læge hvis der er spørgsmål eller tvivl herom.

Hvordan kan en psykolog hjælpe?

En psykolog kan fortælle om, hvad ADHD er, og hvad det betyder for en person at have ADHD. Dette kaldes også psykoedukation, fordi det er en slags undervisning om psyken. Meningen med psykoedukation er blandt andet, at du skal lære din ADHD bedre at kende. Så ved du bedre, hvornår du bliver udfordret, og du kan bedre håndtere de udfordringer, du kommer til at stå over for. Derfor kan psykoedukationen åbne op for, at du sammen med din psykolog kan få en bedre forståelse for, hvor ADHD’en spænder ben for nogle ting i dit liv, og du kan i samarbejde med din psykolog finde løsninger på de udfordringer, du står over for. Det kan eksempelvis være hjælp til at håndtere din vrede, hjælp til at blive bedre til at planlægge og organisere ting, eller hjælp til bedre at kunne falde i søvn. Uanset hvad du har brug for hjælp til det, så kan du være sikker på, at vi hos UngLiv.dk tager dig, og det du har svært ved, seriøst, og vi vil i samarbejde med dig hjælpe med at tage hånd om det du har lyst til at få hjælp til.

Vi kan i forlængelse heraf også hjælpe til at informere din skole og pårørende omkring de ting du har svært ved, så de bedre kan forstå, og være der for dig, når du har brug for det/lyst til det.

Ung med ADHD

Vi har samlet nogle videoklip med unge, der snakker om, hvordan deres ADHD både hjælper dem, men også gør at de skal være opmærksomme på nogle ting, der kan være svære. Giv dem et kig og se, om du kan genkende noget af det, de snakker om!

Nedenfor er 6 links til nogle korte videoklip, der er særligt udviklet til unge. De forklarer fint hvad det er for nogle problemer, man kan have med ADHD, men der er et problem: De er 10 år gamle. Det vil sige, at tøjet ikke ligner det, vi går rundt i i dag, og man skal se langt efter en smart-phone. Hvis du kan leve med, at videoklippene ikke er 100 % tidssvarende, så se dem, og se om du kan nikke genkendende til noget af det de unge snakker om.