Autisme

Hvad er autisme?

Forstyrrelser på autismespektrum er en ”udviklingsforstyrrelse”, som ofte kan give udfordringer hos den unge i henhold til sociale relationer og generel kontakt og kommunikation med omverdenen. Ofte har den unge udfordringer med at sætte sig ind i andres sted og forstå deres tankegang. I de yngre år kan de ofte føle sig ”anderledes” og have svært ved at udtrykke og sætte ord på hvordan de har det overfor andre.
Der kan også være sprogforstyrrelser og adfærdsforstyrrelser, ofte i form af gentagne aktiviteter, og begrænsede interesser. Dog er der tit særinteresser – som computerspil, bestemte bøger, serier, etc. Der er ofte langsommere udvikling af sproglige og mentale færdigheder, hvilket ofte betyder at man ikke befinder sig på et alderssvarende niveau.

Hvilke symptomer kan man opleve ved autisme?

Autismeforstyrrelser viser sig ofte som afvigelser i:

• Sociale færdigheder
• Sproglige færdigheder
• Abstrakt forestillingsevne

Unge der er født med en autistisk hjerne oplever ofte verden på en anden måde end andre gør. Simple sanseindtryk opleves anderledes end andre. Nogle sanselige indtryk kan være så kraftige, at de er umulige at abstrahere fra. Det kan være en forstærkning af lys eller farver, eller lyde der føles meget mere intense end normalt. Ændring af temperaturer kan også have betydning, hvor en sommerdag kan føles som brændende varm, eller et hurtigt vindpust kan føles som is. Ofte bliver det et handikap i når man skal anskue og begå sig i verden, specielt i sociale sammenhænge. Den autisiske unge opfatter det konkret sagte, men ofte misser de ironi, humor, tvetydighed, eller antydninger.

Hvad kan du gøre som pårørende?

For den unge med autisme har miljøet en stor betydning for trivsel og udvikling. Som pårørende kan man hjælpe ved at udvise støtte, tålmodighed og forståelse. Dette er med til at mindske risikoen for overbelastning. Det kan være svært for en person med autisme at give udtryk for sine behov, eller om de får nok støtte eller er overbelastede. Som pårørende er det derfor vigtigt at være opmærksom på deres udtryk eller adfærdsændringer.

Hvordan kan en psykolog hjælpe den unge?

Hos UngLiv.dk kan vi hjælpe den unge med mange forskellige ting. En stor del af hjælpen vil være at hjælpe den unge til at få styr på problemerne i hverdagen. Derfor afhænger hjælpen meget af hvem netop den unge er. En måde en psykolog kan hjælpe er ved at fortælle om, hvad autisme er, og hvad det betyder for en person at have autisme. Dette kaldes også psykoedukation, fordi det er en slags undervisning om psyken. Meningen med psykoedukation er blandt andet, at den unge skal lære sin autisme bedre at kende. Vi kan i forlængelse heraf også hjælpe til at informere den unges skole og pårørende omkring de ting den unge har svært ved, så de bedre kan forstå, og være der for den unge, når den unge har brug for det/lyst til det. Har den unge problemer med at bliver overloaded af for mange sanseindtryk, så hjælper vi den unge med at tilrettelægge sin hverdag, så den unge eksempelvis får lagt små pauser ind, hvor den unge ikke ”bombaderes” med indtryk, eller til at få en bedre siddeplads i skolen eller på arbejdet, hvor den unge i mindre grad forstyrres. Hvis den unge derimod har brug for hjælp med det sociale, så hjælper vi den unge med at træne sine sociale færdigheder, eksempelvis small-talk.
Det vigtigste for os er, at den unge får hjælp til det, der er svært, ligemeget hvad det måtte være. Det er ikke nødvendigt på forhånd at vide hvad den unge har brug for hjælp til – det kan vi fint finde ud af sammen med den unge.

Video