Misbrug

Er et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol, stoffer (hash, kokain, heroin, amfetamin, ecstacy) og medicin.

Misbrugets grimme “ansigt”

Misbruget starter ofte som et lille (måske tænker du det er et helt “almindeligt”) forbrug, der vokser sig større i takt med, at andre problemer vokser. Misbruget er oftest resultatet af et forsøg på at dulme ubehagelige følelser og tanker (vrede, ked af det, angst, kedsomhed, rastløshed).

Den kortsigtede effekt af stort set alle former for misbrug er “god”; Man slapper af, er ikke længere så påvirket af de negative følelser, man glemmer måske alle problemerne lidt. MEN: Det store problem er, at kroppen på ganske kort tid bliver tilvænnet, og jo mere af det afhængighedsskabende stof der tages (alkohol og nikotin hører også under misbrugsstoffer), des mere afhængig bliver man – og jo mindre får man løst de andre problemer. Misbrug er således en voldsomt ond cirkel at komme ud i.

De seneste år er man blevet meget opmærksom på helt nye typer afhængighed, der ikke behøver at betyde, at personen indtager noget. Nemlig afhængighed af spil, computer eller mobiltelefonen (sms-afhængighed). Disse typer afhængighed aktiverer de samme centre i hjernen, der udløser behagelige kemier og dermed veltilpashed, ro og måske endda lykkefølelse. Behandlingen af fx ludomani foregår ud fra de samme principper som anden afhængighedsbehandling.

Et misbrug over længere tid ødelægger meget. Dine venskaber, kæresteforhold, forholdet til din familie, din økonomi er smadret og din sundhed er i fare. Derfor er det vigtigt at du, så hurtigt som det overhovedet er muligt, kommer i gang med at arbejde sig ud af den onde selvforstærkende cirkel. 

I Danmark skønnes det, at ca. 200.000 mennesker er alkoholmisbrugere, og det er ikke gamle mennesker altsammen! Ligesom Danmark har et markant højere forbrug af hash og amfetamin end mange andre lande, heriblandt Holland.

Der findes nogle kriterier, som bruges, når man taler egentlig afhængighed.

Man behøver ikke lide af alle de følgende, men blot 3 af de nedenstående i mindst en måned inden for de sidste 12 måneder, for at være afhængig: I dette tilfælde alkohol.

  • Trang (næsten uimodståelig lyst til alkohol)
  • Abstinenser (ubehag, sved, uro, høj puls mv. når man ikke indtager alkohol)
  • Tolerance (det kræver større mængder for samme effekt)
  • Nedsat kontrol (lav alkohol medfører lyst til mere og hyppigere indtagelse)
  • Fortsat indtag selvom man ved, det skader kroppen
  • Nedsat evne til at passe skole, fritidsaktiviteter, arbejde, familie mv.

Kilde: www.sundhedsguiden.dk