Fleksibilitet og stabilitet

 Hos UngLiv.dk har vi en bred vifte af ydelser, blandt andet vores meget populære mentorordning og in-house psykologer, der tager ud på ungdomsuddannelser. Vi har taget en snak med vicerektor på Århus Akademi, Erik Storm Rasmussen, om hvad skolen har fået ud af samarbejdet.

Århus Akademi har i to år haft in-house psykologer og mentorer tilknyttet med det formål at fastholde sårbare unge i deres ungdomsuddannelse.

Psykologerne taler med elever med tunge problemstillinger, såsom angst, ADHD og depression. Mentorerne hjælper elever, der har svært ved at få deres hverdag på studiet til at fungere. De får værktøjer til at strukturere deres hverdag, minimere deres fravær og genfinde overskuddet.

Vicerektor Erik Storm Rasmussen fortæller, at samarbejdet med UngLiv.dk har gjort en mærkbar forskel:

“Jeg har haft elever, der siger: “Jeg tror ikke, at jeg var kommet igennem studiet, hvis ikke jeg havde haft den her mulighed”. Derfor tror jeg på, at vi redder en del elever med de her samtaler”.

Styr på strukturen

På mange skoler bliver mentorfunktionen varetaget af studievejledere eller lærere. Erik Storm Rasmussen har dog oplevet, at det har lettet arbejdsbyrden at outsource funktionen:

“Vi har tidligere haft lærere til at varetage rollen, men det smuldrer sådan lidt i hverdagens travlhed. Vi har også førhen haft psykologer med kontor nede i byen tilknyttet, men det medførte meget administration, økonomisk usikkerhed og udskiftning. Og så oplevede vi større frafald, fordi mange sårbare elever simpelthen ikke orker at transportere sig gennem byen.”

Erik Storm Rasmussen fremhæver, at samarbejdet med UngLiv.dk er fordelagtigt i forhold til de problemstillinger, som skolen tidligere har oplevet:

“Nu slipper vi for ansættelsesproceduren, men er samtidig sikret altid at have en psykolog til rådighed, som sidder på skolen og endda sender en sms til eleverne dagen før en samtale. Det bliver med andre ord både struktureret og stabilt.”

Fleksible arbejdsgange

Som nævnt gør Århus Akademi både brug af in-house psykologer og mentorordningen.

Mentorerne er psykologistuderende fra Aarhus Universitet, og deres arbejde bliver dækket gennem bevillinger fra offentlige midler. UngLiv.dk står derefter klar med en mentor, så snart bevillingen går igennem.

“Det vil jeg gerne rose UngLiv.dk for; de er meget, meget hurtige. Og det er jo rigtigt godt, for det kan ikke nytte noget, at der går mange måneder, før der bliver grebet ind, for så er eleverne droppet ud. Så tiden er en faktor, og fleksibiliteten er vigtig”.

Fleksibiliteten kommer også til udtryk ved, at psykologtimerne typisk planlægges et år ad gangen. UngLiv.dk er også imødekommende i forhold til det aktuelle behov for samtaler.

“Vi har skruet op, fordi behovet var der. Vi har nemlig som regel en ret lang venteliste. Når vi starter skoleåret, er behovet ofte meget lavt, men så stiger det hen ad efteråret. Her under Corona har UngLiv.dk faktisk også gennemført samtaler virtuelt, så på den måde er de meget fleksible med både mængden og formen.”

Rammerne er sat

I begyndelsen af samarbejdet mellem UngLiv.dk og en ny skole er der særligt fokus på de praktiske ting.

Psykologerne er meget opmærksomme på de fysiske rammer. Omgivelserne sætter nemlig rammen for den gode samtale, og derfor prioriteres det højt. Det betyder blandt andet, at der er adgang til lydtætte lokaler med et aflåst skab til journaler, tavle på væggen og gode siddepladser.

UngLiv.dk sørger for kontrakten, hvor alle aftaler og priser står. Et andet element, som der også er taget højde for, og som Erik Storm Rasmussen sætter stor pris på, er supervision:

“Vi havde jo ikke tænkt på, at vi skulle betale supervision til den psykolog, vi havde ansat, og det er faktisk ret meget. Så det er en klar fordel ved samarbejdet med UngLiv.dk, at den del er planlagt fra starten og vi kender prisen på det”.

Alt i alt anbefaler Erik Storm Rasmussen derfor andre ungdomsuddannelser at overveje et samarbejde med UngLiv.dk:

“Jeg hørte selv om ordningen fra en anden skole, og fordi vi har været så glade for ordningen på Århus Akademi, kan jeg nu selv anbefale det til andre også”.

Har jeres ungdomsuddannelse brug for hjælp, så…

0 0 votes
Article Rating