Mød psykologerne

Her prøver vi at give et lille billede af hvem vi er – og det vi kan tilbyde.
Husk du er altid velkommen til at skrive til os 🙂

Marianne Schøler

Marianne Schøler

Chefpsykolog Aut. & indehaver

Telefon:2449 0740
Email:marianne@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Marianne

Mette Outrup

Mette Outrup

Psykolog, behandlings ansvarlig & faglig leder Ryomgård

Telefon:3042 8863
Email:metteoutrup@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård

Læs mere om Mette

Laura L. Lee

Laura L. Lee

Psykolog

Telefon:3042 7526
Email:laura@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Skanderborg

Læs mere om Laura

Laura V. Jakobsen

Laura V. Jakobsen

Psykolog

Telefon:6142 6040
Email:lauravagn@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård

Læs mere om Laura

Jonathan Smed

Jonathan Smed

Psykolog

Marie Erlendsson

Marie Erlendsson

Psykolog

Telefon:9310 0740
Email:marie@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Marie

Mie Lundsgaard Jensen

Mie Lundsgaard Jensen

Psykolog

Telefon:6142 6140
Email:mie@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mie

Mikkel Lund

Mikkel Lund

Psykolog

Telefon:3042 8677
Email:mikkel@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mikkel

Marianne Schøler

Marianne Schøler

Chefpsykolog Aut. & indehaver

Telefon:2449 0740
Email:marianne@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Marianne

Marie Erlendsson

Marie Erlendsson

Psykolog

Telefon:9310 0740
Email:marie@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Marie

Jonathan Smed

Jonathan Smed

Psykolog

Telefon:6142 5543
Email:jonathan@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Jonathan

Mie Lundsgaard Jensen

Mie Lundsgaard Jensen

Psykolog

Telefon:6142 6140
Email:mie@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mie

Mikkel Lund

Mikkel Lund

Psykolog

Telefon:3042 8677
Email:mikkel@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mikkel

Laura L. Lee

Laura L. Lee

Psykolog

Telefon:3042 7526
Email:laura@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Skanderborg

Læs mere om Laura

Kbh K

Nørregade 41
1165 Kbh K

Afdelingen i København

Her kan du møde

Faisal som er uddannet psykolog fra Brunel University i London 2009, og er efterfølgende autoriseret af Dansk Psykolognævn. 
Faisal har en meget bred og erfaringsrig profil, og har arbejdet med forskellige psykologfaglige arbejdsopgaver, herunder terapi, undervisning, supervision og konsultativ praksisfelt inden for PPR.

Terapi

Faisal har stort kendskab til terapi/behandling af børn, unge og deres familier. Alt efter problematikken har Faisal enten arbejdet individuelt med barnet/ den unge eller familieterapeutisk med hele familien.

Angst

Faisal har et stort kendskab til psykologisk behandling af angst og har arbejdet med børn, unge og voksne med angstproblematikker, både individuelt og i gruppesammenhænge, herunder afholdt Cool Kids og Chilled grupper.

Tværkulturel Psykologi

Faisal har specialviden inden for Tværkulturel Psykologi, og har beskæftiget sig blandt andet med temaer som Etnisk-minoritets-identitetsdannelse samt børneopdragelse i forskellige kulturer.

Psykoedukation

Faisal har en helt særlig specialviden inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder Autismespektrumforstyrrelse, hvor han i flere år har haft terapeutiske forløb samt psykoedukation (undervisningsforløb) til forældre og fagpersoner, og har været med til at implementere grundkursus i Køge Kommune og Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Bispebjerg til nydiagnosticerede børn og unge. Kendetegnet for Faisals arbejde inden for denne målgruppe er, at han formår at få beskrevet den pågældende persons diagnose meget detaljeret, og sikrer derved, at vedkommende får håndgribelige strategier ift at imødekomme de ovennævnte vanskeligheder. Dette gør sig også gældende, når fagpersoner skal have sparring ift. det pædagogiske arbejdsfelt.

Børneopdragelse

Faisal har specialviden inden for børneopdragelse, hvor der arbejdes med samspil og tilknytning mellem børn og forældre ved hjælp af positive opdragelsesstrategier samt styrke forældresamarbejdet. Derigennem kan børns sociale kompetencer samt evner til selvregulering og læring fremmes.

Faisal Saleem

Faisal Saleem

Psykolog Aut.

Telefon:2670 9533
Email:faisal@ungliv.dk