Mød psykologerne

Her prøver vi at give et lille billede af hvem vi er – og det vi kan tilbyde.
Husk du er altid velkommen til at skrive til os.

Marianne Schøler

Marianne Schøler

Chefpsykolog Aut., indehaver & behandlingsanvarlig

Telefon:2449 0740
Email:marianne@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Marianne

Laura V. Jakobsen

Laura V. Jakobsen

Psykolog

Telefon:6142 6040
Email:lauravagn@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård

Læs mere om Laura

Mie Lundsgaard Jensen

Mie Lundsgaard Jensen

Psykolog

Telefon:6142 6140
Email:mie@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mie

Mikkel Lund

Mikkel Lund

Psykolog

Telefon:3042 8677
Email:mikkel@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mikkel

Chantal v. Someren Brand

Chantal v. Someren Brand

Psykolog

Telefon:6142 4430
Email:chantal@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Skanderborg

Læs mere om Chantal

Sebastian Jakobsen

Sebastian Jakobsen

Psykolog

Telefon:6142 4393
Email:sebastian@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Sebastian

Mette Ankjær Justesen

Mette Ankjær Justesen

Psykolog Aut.

Telefon:3042 7526
Email:mettejustesen@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mette

Laura L. Lee (er på barsel)

Laura L. Lee (er på barsel)

Psykolog

Telefon:
Email:

Afd.:Ryomgård & Skanderborg

Læs mere om Laura

Marianne Schøler

Marianne Schøler

Chefpsykolog Aut., indehaver & behandlingsanvarlig

Telefon:2449 0740
Email:marianne@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Marianne

Mie Lundsgaard Jensen

Mie Lundsgaard Jensen

Psykolog

Telefon:6142 6140
Email:mie@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mie

Mikkel Lund

Mikkel Lund

Psykolog

Telefon:3042 8677
Email:mikkel@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mikkel

Sebastian Jakobsen

Sebastian Jakobsen

Psykolog

Telefon:6142 4393
Email:sebastian@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Sebastian

Mette Ankjær Justesen

Mette Ankjær Justesen

Psykolog Aut.

Telefon:3042 7526
Email:mettejustesen@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Aarhus

Læs mere om Mette

Mirella N. Pedersen

Mirella N. Pedersen

Psykologistuderende

Telefon:kommer snart
Email:mirella@ungliv.dk

Afd.:Aarhus

Læs mere om Mirella

Chantal v. Someren Brand

Chantal v. Someren Brand

Psykolog

Telefon:6142 4430
Email:chantal@ungliv.dk

Afd.:Ryomgård & Skanderborg

Læs mere om Chantal

Kbh K

Nørregade 41
1165 Kbh K

Afdelingen i København

Her kan du møde

Faisal som er uddannet psykolog fra Brunel University i London 2009, og er efterfølgende autoriseret af Dansk Psykolognævn. 
Faisal har en meget bred og erfaringsrig profil, og har arbejdet med forskellige psykologfaglige arbejdsopgaver, herunder terapi, undervisning, supervision og konsultativ praksisfelt inden for PPR.

Terapi

Faisal har stort kendskab til terapi/behandling af børn, unge og deres familier. Alt efter problematikken har Faisal enten arbejdet individuelt med barnet/ den unge eller familieterapeutisk med hele familien.

Angst

Faisal har et stort kendskab til psykologisk behandling af angst og har arbejdet med børn, unge og voksne med angstproblematikker, både individuelt og i gruppesammenhænge, herunder afholdt Cool Kids og Chilled grupper.

Tværkulturel Psykologi

Faisal har specialviden inden for Tværkulturel Psykologi, og har beskæftiget sig blandt andet med temaer som Etnisk-minoritets-identitetsdannelse samt børneopdragelse i forskellige kulturer.

Psykoedukation

Faisal har en helt særlig specialviden inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder Autismespektrumforstyrrelse, hvor han i flere år har haft terapeutiske forløb samt psykoedukation (undervisningsforløb) til forældre og fagpersoner, og har været med til at implementere grundkursus i Køge Kommune og Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Bispebjerg til nydiagnosticerede børn og unge. Kendetegnet for Faisals arbejde inden for denne målgruppe er, at han formår at få beskrevet den pågældende persons diagnose meget detaljeret, og sikrer derved, at vedkommende får håndgribelige strategier ift at imødekomme de ovennævnte vanskeligheder. Dette gør sig også gældende, når fagpersoner skal have sparring ift. det pædagogiske arbejdsfelt.

Børneopdragelse

Faisal har specialviden inden for børneopdragelse, hvor der arbejdes med samspil og tilknytning mellem børn og forældre ved hjælp af positive opdragelsesstrategier samt styrke forældresamarbejdet. Derigennem kan børns sociale kompetencer samt evner til selvregulering og læring fremmes.

Faisal Saleem

Faisal Saleem

Psykolog Aut.

Telefon:2670 9533
Email:faisal@ungliv.dk