WEBINAR: Når verden vælter

En online workshop om hvordan man som fagperson møder unge i krise.

 

Om der er tale om et overgreb, stress, dødsfald, angst, sygdom eller noget helt andet, så er der nogle psykologiske principper som går igen for hvordan det er hensigtsmæssigt at møde unge i krise. Hvad siger man? Hvad gør man? Hvad gør man slet ikke? En vigtig læring er her er, at det, der er intuitivt at gøre ikke altid det mest hensigtsmæssige, så derfor skal de nye opmærksomheder trænes.

MÅLGRUPPE

Workshoppen henvender sig særligt til dig, der ønsker at stå stærkt i mødet med den unge i krise. Workshoppen anbefales derfor til pædagoger, lærere, socialrådgivere, studievejledere m.fl. – det vil sige alle, der kan tænkes at en ung i krise henvender sig hos vedkomne, så man som fagperson kan sikre, at den unge mødes af en forberedt, kompetent og omsorgsfuld voksen.

MÅLSÆTNING

Fokus vil være på at forstå krisereaktioner hos unge, for dernæst at træne konkrete færdigheder med selve mødet med den unge. Her bliver I introduceret til samtaletekniske redskaber, en samtalemodel, der skaber klarhed over handlemuligheder og centrale do’s/don’ts i mødet med den unge. Fokus vil være på træning af teknikkerne, så du får den bedst mulige føling med redskaberne, og hvordan du får dem implementeret i din hverdag. Værktøjerne ligger hovedsageligt inden for en kognitiv ramme, men flere elementer af workshoppen trækker på generelle terapeutiske færdigheder.

Pris

2,5 time – kr. 450,- ex. moms.

Tilmelding er bindende

Kursus sted

Online d. 3. maj 2024 kl. 9 – 11.30

Underviser

How to: Vi sender et link – du logger dig på – du deltager

Billede af psykolog som hedder Sebastian Dinesen Jensen

Tilmelding til webinaret: Når verden vælter

Jeg betaler selv

Jeg acceptere UngLiv.dk's handelsbetingelser *

Jeg acceptere UngLiv.dk's privatlivspolitik *

4 + 11 =

Min virksomhed betaler

Jeg acceptere UngLiv.dk's handelsbetingelser *

Jeg acceptere UngLiv.dk's privatlivspolitik *

10 + 11 =