Supervision

Psykologfaglig supervision af plejeforældre

I arbejdet med sårbare, udsatte og vanskelige børn og unge, udfordres man som plejeforælder på mange fronter professionelt, personligt og privat. Arbejdet kræver, at man løbende får reflekteret over sin praksis, drøftet etiske og praktiske dilemmaer, og er villig til at lære nyt. Derudover er der behov for, at man forholder sig til sig selv og til hvad arbejdet aktiverer i én og sætter i spil overfor andre.
Alt dette har til formål for at videreudvikle og kvalitetssikre arbejdet med plejebørnene og understøtte, at man samtidigt er langtidsholdbar.

For at man skal kunne turde at være åben og ærlig og arbejde med sin tilgang på godt og ondt, kan det være en fordel, at supervisor er udenforstående og ikke eksempelvis samtidig er ens arbejdsgiver. Herudover kan psykologfaglig supervision være en god ide, hvis plejefamilien har flere plejebørn, samspillet er komplekst eller hvis det er en meget krævende plejefamilieopgave fx pga. udfordringer i samarbejdet med biologiske forældre, psykiatriske diagnoser, tilknytningsforstyrrelser, spirende personlighedsforstyrrelser, kognitive vanskeligheder m.m.

Typiske emner for supervisionen kan være:

  • Forståelse af plejebarnet, herunder udarbejdelse af casebeskrivelse, barnets adfærdsstrategier, typiske tankemønstre, tilknytningsadfærd, ressourcer, viden om barnets problemstillinger og eventuelle diagnoser.
  • Tydelighed i forhold til hvad opgaven med plejebarnet består i.
  • Arbejde med at håndtere og skabe udvikling i forhold til specifikke problemstillinger hos barnet med afsæt i barnets ressourcer.
  • Fokus på relationsarbejdet og kommunikationen med barnet.
  • Fokus på samspillet i plejefamilien, såsom plejebarnets interaktioner med andre børn i familien og ikke mindst plejeforældrene imellem, fx på dét at arbejde og stå sammen i dagligdagen, og finde/opretholde et fælles sprog og en fælles retning.
  • Fokus på hvordan den professionelle manøvrerer og kommunikerer tydelige og rummeligt i samarbejdet med parterne omkring barnet såsom biologiske forældre, skole, socialrådgivere mv. hvor troværdigheden overfor den unge og samarbejdet med andre ofte kan blive udfordret.
  • Fokus på hvordan egen personlighed, tilbøjeligheder og historik kan spille ind i forhold til arbejdet med plejebarnet.

Supervisionen foregår med en undersøgende og sokratisk tilgang til plejeforældrene. Der lægges vægt på at få tydeliggjort, hvad der er fakta, tolkninger, følelser og holdninger, så det sikres at arbejdet kvalificeres ud fra faglig viden og erfaringer.
Der vil være fokus på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor plejeforældrene får noget helt konkret at handle på med ud fra supervisionen.
Kendetegnende for vores tilgang i UngLiv.dk er vores jordnære, omsorgsfulde og direkte facon.

Er du interesseret i psykologfaglig supervision?

Kontakt chefpsykolog Marianne Schøler for yderligere information

Tlf.: 2449 0740
Mail: marianne@ungliv.dk