Mentorkorpset

Vores dygtige mentorer er specialuddannede til at støtte unge i uddannelsen

Alle unge der er i gang med en ungdomsuddannelse kan få en mentor såfremt der er behov for støtte med henblik på at fastholde og gennemføre uddannelsen. Både forældre, uddannelsesinstitutioner og sagsbehandlere kan lave en mentorordning med UngLiv.dk, dog skal SPS støtte ansøges via uddannelsesstedet.

Der vil altid være løbende kontakt mellem UngLiv.dk Mentorkorpsets koordinator og bestilleren i forhold til om den unge får den fornødne støtte. Mentorstøtten aftales typisk for et semester (minimum 3 måneder) ad gangen, og med et fast timeantal om måneden. Antallet af støttetimer kan ændres, dog anbefaler vi, at mentor og eleven mødes mindst 3-4 gange om måneden.

Ungdomsuddannelsesinstitutioner

Vores mentorordninger med uddannelsesinstitutioner er tilpasset elever, der har brug for støtte i forhold til studiet på grund af en psykisk funktionsnedsættelse, og derfor er tildelt SPS-støtte. Prisen matcher taksten for SPS støttetimerne.

Hvilke elever kan tildeles SPS-støtte?
Elever med en psykisk funktionsnedsættelse kan få tildelt SPS støttetimer (specialpædagogisk støtte). En psykisk funktionsnedsættelse kan for eksempel være en lidelse som depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni. Det kan også være en udviklingsforstyrrelse som ADHD eller indenfor autismespektret. De typiske støtteformer til elever med psykiske vanskeligheder er støttetimer og støttepersontimer.

Mentorerne fra UngLiv.dk hjælper eleven med:

  • At planlægge og strukturere studiet
  • At møde i det rigtige undervisningslokale
  • At tilmelde sig de rigtige eksaminer m.v.
  • At skabe forbindelser til skolens ressourcer, fx lektiecafé, hjælpemidler og støtte til det faglige
  • At indgå i studie/uddannelsesmiljøet, socialt samvær
  • Konflikthåndtering og opbyggelse/vedligehold af netværk
  • Støtte omkring fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen
  • Øge den unges selvværd og selvstændighed gennem samtaler og regelmæssig opfølgning

Hvordan søger I SPS midler?
I opretter en ansøgning og søger SPS støtten ved Ministeriet for Børn og Undervisning, hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Eleven skal udfylde en bemyndigelseserklæring, som giver jer lov til at sende ansøgning om SPS støttetimer. Det er nødvendigt at vedlægge ansøgningen en lægelig dokumentation fra elevens læge, speciallæge eller sygehus, hvor elevens diagnose fremgår.

Sagsbehandlingstiden for en ansøgning er ca. 4 uger, der kan ansøges hele året rundt, og timerne bevilliges for ét semester (½ år) ad gangen. Når I ansøger for en elev med psykisk funktionsnedsættelse og ønsker at bruge UngLiv.dk Mentorkorps, skal I søge om valgfri leverandør. Få yderligere oplysninger på www.spsu.dk

Tid, sted og omfang
Alt efter hvor mange støttetimer eleven bevilges, mødes mentoren med eleven 2-10 gange om måneden. Samtalerne foregår i tidsrummet, hvor det passer mentor og elev bedst og kan optimalt foregå på uddannelsesinstitutionen. Eleverne skal ikke tage fri fra undervisningen for at have samtale med mentoren, men f.eks. kan en samtale foregå i en ”friblok”. Al kontakt med eleven regnes som en del af støttetimerne, og mentoren sørger for at fordele det bevilligede antal støttetimer over hele semesteret.

Forældre

Er du/I forælder til en ung, som har brug for en mentor i forhold til at støtte op om vanskeligheder i forbindelse med depression, angst, generelle trivselsproblematikker eller lignende i forbindelse med skole og uddannelse, så finder vi en mentor der matcher jeres datter/søn og laver en mentorordning der passer til de aktuelle behov.

Pris
Én mentortime koster kr. 325,- og et typisk månedligt timeforbrug ligger mellem 4-10 timer.

Sagsbehandlere

Vi klæder vores mentorer på til at kunne varetage mentoropgaver der eventuelt er et led i en samlet foranstaltning. De ville kunne varetage opgaver, hvor der skal samarbejdets med fx en behandler, en skole, en arbejdsplads osv., og de ville kunne fungere som den unges ”brobygger” og støtte hertil.

Pris
Én mentortime koster kr. 325,- og et typisk månedligt timeforbrug ligger mellem 4-10 timer.

Kontakt

Har I brug for yderligere oplysninger eller har I én eller flere elever, som I ønsker indskrevet i UngLiv.dk Mentorkorps, så kontakt os.

Mentoransvarlige
psykolog Laura Lorenzen Lee
Tlf.: 6142 5543

Mail: mentor@ungliv.dk

Billede af kvindelig psykolog som hedder Laura Lorenzen Lee

Priser

Vores pris matcher SPS-støtten.

Uddannelse

Hvis du selv er interesseret i at blive mentor, så har vi et godt kursus til dig: Mentoruddannelsen.

Mentorhåndbogen

UngLiv.dk har også udgivet en bog hvis du har brug for hjælp og gode guidelines til livet som mentor, læs om den her.