Til håndtering af præstations- & eksamensangst

Et gruppeforløb i Ryomgård for unge (15-20 år)

Hvad er præstations- og eksamensangst ?

Præstations- og eksamensangst opstår i forbindelse med en eksamen eller lignende situation, hvor du kan blive bedømt af andre.
Det kan mærkes som en bekymring, ængstelse, frygt, nervøsitet, generthed eller uro.

Nogle vil måske opleve en eller flere fysiske reaktioner, fx: rødmen, sveden, rysten, ondt i maven og hjertebanken. Ofte vil der være tanker relateret til situationen, som fx: ”tænk hvis jeg kommer til at sige noget dumt”, ”hvad tænker de andre om mig?” eller ”jeg klarer det ikke og det går helt galt”.

Angst er en forlængelse af den helt naturlig frygtreaktion, som i tidernes morgen hjalp til at mennesket kunne overleve i en farlig verden. Frygt skærper sanserne og booster de fysiske evner. Men det er ikke ret hensigtsmæssigt, når frygt overtager en situation, hvor du gerne skulle præstere dit bedste.

Hvordan arbejder vi med angsten?

I gruppeforløbet hos Ungliv.dk tager vi udgangspunkt i Kognitiv Adfærdsterapi. Det sikrer at vi kommer omkring de fire vigtige områder som altid rammes når man har præstations-og eksamensangst: Tanker, følelserne, det fysiske og den adfærd der følger med. 

Vi skal arbejde med realistiske og hjælpsomme tanker, træne nye adfærdsmønstre, og lære teknikker til at dæmpe og berolige en urolig krop og de mange belastende følelser. Alt sammen teknikker der kan bruges selv i en presset eksamenssituation.

Du kommer derfor til at opnå viden om præstations- og eksamensangst, håndteringsstrategier og redskaber til at arbejde med angsten
– gennem realistisk tænkning, gradueret eksponering, selvsikkeradfærd, mindfulnessøvelser og visualisering.

Er du pårørende:

Hvordan kan du støtte den unge?
Det er et krævende og udfordrende forløb at lære håndtering af præstations- og eksamensangst. Og for at opnå den bedste effekt skal der trænes og øves derhjemme. Her er det hjælpsomt, at der er voksne eller venner, som gode støtter undervejs.

Du kan støtte deltageren i forløbet ved at:
Orienter dig i programmet i forhold til temaer og hjemmeopgaver.
• Spørg til, hvad den unge aktuelt arbejder med i forløbet, og spørg evt. til om der er øvelser/opgaver som skal trænes. Tilbyd din hjælp.
• Spørg nysgerrigt til den unges oplevelse af arbejdet; hvad går godt, hvad er svært?
• Hjælp gerne den unge til at huske datoer for gruppegange, arbejdsmappe, arbejdsark osv.
• Udvis tålmodighed og anerkend den unges indsats i arbejdet med angsten. Masser af ros!

Gruppen vil bestå af op til 10 deltagere.

Praktisk information

Link til pdf med program

Varighed: 5 mødegange

Datoer: Hver onsdag:
uge 38, 39 & 43 kl. 16.00-18.00
uge 40 & 41        kl. 16.00-19.00

Opfølgning i uge 49 kl- 16.00-17.30

Forsamtale: Online samtale a 20 min
Pris: 4.200 kr. (pr. person)
Målgruppe: 15-20-årige unge

Hvor foregår gruppen?

UngLiv.dk Ryomgård Afd.
Jernbanegade 14a
(Hovedindgangen på den gamle station)

8550 Ryomgård

Hovedindgang til UngLiv.dk i Ryomgård
Billede af kvindelige psykolog som hedder Inger Skov

Underviser:

Inger Kjøller Skov

Psykolog fra Aarhus Universitet.

I samtaler med Inger arbejdes der ud fra en anerkendende og empatisk tilgang, hvor det er centralt at den unge får mulighed for at udtrykke sig og føle sig forstået. Det er den unges egne oplevelser og perspektiver, der er i centrum og ligeledes den unges ønskede udvikling, der i fællesskab arbejdes hen imod.

Tlf.: 3042 8863
Mail: inger@ungliv.dk

Vil du høre mere om gruppen,
så ring til Inger på tlf 3042 8863