A.R.T.

Programmet trinvis

Programmet gennemføres over en 10 ugers periode og kan forlænges.

Hver træning varer 1 time og programmet er skemasat med 3 træninger pr. uge. Hvert komponent, social færdighedstræning, vredeskontrol og moralsk ræsonnement, trænes på den måde 1 gang ugentligt.

Træningen foregår typisk i grupper på 4 til 8 deltagere, afhængigt af deltagernes forudsætninger. Optimalt set sammensættes grupper af begge køn og der er deltagere med, som kan fungere som rollemodeller.

Hovedtræner leder træningen og medtræner hjælper med at holde strukturen, placerer sig I gruppen og har ansvar for dele af træningen. Begge trænere er uddannede AART trænere.

Deltagerne sidder i en halvcirkel, og plancher, billeder og flipover kan optimalt set hænge fra gang til gang. På plancherne er regler, trin for social færdighedstræning, dæmpere, evalueringsrækkefølge og vredeskontrolcirklen skitseret.

Træningerne er inddelt i en såkaldt ydre og indre struktur. Den ydre struktur er fast hele programmet igennem. Den indre struktur varierer alt efter hvilke af de tre hovedkomponenter, social færdighedstræning, vredeskontrol og moralsk ræsonnement, der arbejdes med. Nedenfor vises den faste ydre struktur og den indre struktur for social færdighedstræning:

Ydre struktur

Velkomst

Præsentere evt. gæster

Minde om gruppens regler

Tilbageblik på forrige træning

Gennemgang af forrige træning

Gennemgang af opgaver

          -->        

                         Indre struktur

                        (fx social færdighedstræning)

                        1. Definer færdigheden.

                            Hvad vil det sige? Forklar trin og tankebobler

                        2. Demonstrer færdigheden

                        3. Hovedtræner og hjælpetræner

                        4. Diskuter behovet for færdigheden.

                            Hvorfor er den god at lære?

                            Hvornår kan du bruge den?

                        5. Vælg hovedaktør og medaktør

                            - blandt deltagerne

                        6. Planlæg rollespil

                            - og uddel observationsopgaver

                        7. Gennemfør rollespil

                        8. Tilbagemeldingsrunde

                        9. Gentag pkt. 4-8

                           - indtil alle har været igennem

          <--

Ydre struktur fortsætter

Aftale opgaver til næste gang

Tilbageblik på denne træning

Orientering om næste træning

Evaluering og afslutning