Problemtyper

ADD

Unge med ADD fortæller ofte, at de altid har følt sig anderledes, uden dog at vide hvorfor.

NYHED: Læs om vores nye ADD/ADHD gruppe her.

Pludseligt at blive fanget af en tanke og forsvinder ind i en tankerække, ikke at kunne overskue en hel skoledag og at være sammen med mange mennesker er nogle af de vanskeligheder unge med ADD kan opleve i deres hverdag.
ADD er betegnelsen for en bestemt type ADHD. ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og ADD står for Attention Deficit Disorder. Hyperaktiviteten forekommer altså ikke, men der ses en forstyrrelse af opmærksomheden ved ADD. Det vurderes, at 2-4 % af alle danske børn og unge har ADD eller ADHD. Når det handler om ADD er der en ligelig fordeling mellem de to køn, imens der ved ADHD ses en overvægt af drenge.

Det er sværere at få øje på, at en ung har ADD, da de ofte er stille og rolige i deres adfærd og sjældent skaber konflikter. Den unges forældre har i mange tilfælde taget over og hjulpet med, at barnet eller den unge får lavet og husket sine ting, og får således dækket over deres barns vanskeligheder. Derfor får mange ikke stillet diagnosen ADD, før de er unge eller voksne. Det betyder dog ikke, at de ikke har haft vanskeligheder allerede som børn. Det er ofte hårdt at leve med en uopdaget ADD, da omverdenen kan have svært ved at forstå, hvorfor den unge ikke ”bare” får lavet sine ting eller tager sig sammen og bliver i skole en hel dag. Samtidig har den unge ofte gennem flere år kunnet sammenligne sig med andre unge og har kunnet se en stor forskel i, hvad han/hun formår at gøre/overskue på trods af at have samme intelligensniveau. Derfor kæmper mange mennesker med uopdaget ADD med en negativ selvfølelse og ofte med lav selvtillid på flere områder, som kan have udviklet sig til en angstlidelse eller en depression.

Efter en udredning i psykiatrien og evt. opstart af medicinering, kan det videre terapeutiske arbejde med børn og unge, der har ADD, indeholde følgende hovedpunkter:

• Psykoedukation - hvad er ADD?

• Hvilke vanskeligheder er typiske, og hvilke strategier kan anvendes.

• Behandling af angst eller depression som følge af en uopdaget ADD.

Du er meget velkommen til at kontakte os og høre om de muligheder, UngLiv.dk kan tilbyde. 
Eller tilmeld dig vores grupper, læs om den her.