Supervision

Supervision af tværfaglige aktører i fx. skoler, dag- og døgninstitutioner, fritids- og klub regi samt opsøgende indsatser for børn og unge.

Supervisionen foregår med en undersøgende og sokratisk tilgang. Der lægges vægt på at sikre at arbejdet løbende kvalificeres ud fra faglig viden og reflekterede erfaringer. Der vil være fokus på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor supervisanderne får noget helt konkret at handle på med ud fra supervisionen. Supervisionen kan have forskellige fokusområder, der alle har til formål at sikre kvaliteten i arbejdet med barnet/den unge.

Disse fokusområder kan eksempelvis være:

– Arbejde med de enkelte medarbejderes læringsmål og sikring af faglige kompetencer samt håndtering af de personlige mekanismer, der sættes i spil i arbejdet med de unge.

– Samarbejdet i teamet omkring barnet/den unge, herunder kulturen og trivsel, dersom det påvirker kvaliteten i arbejdet med barnet/den unge.

– Sagssupervision som løbende sikring af behandlingsplanerne i arbejdet med den unge, facilitering af refleksioner om tilrettelæggelse af den daglige struktur, behov for støtte til den unge, særlige forhold osv. Under sagssupervisionen er der fokus på forståelse af den unges konkrete problematik samt pædagogiske og miljømæssige redskaber, der kan anvendes.

– Enkeltstående konsultative sessioner i særligt kritiske, komplekse og vanskelige sager.

– Ledelsessupervision af organisatoriske udfordringer (besparelser, samarbejdsproblemer, APV udfordringer, omstruktureringer i organisationen, kritiske sager med f.eks. stor mediebevågenhed m.v.) Supervisionen kan også rettes mod virksomheds-udvikling og vækst, værdigrundlag, implementering af metoder, styrkelse af organisationens profil og produktstruktur, sikring af det gode arbejdsmiljø m.v. Ledelsessupervisionen kan foregå på flere niveauer, dvs. både for øverste ledelse samt afdelingsledelse.

– Individuel supervision kan bruges i tilfælde, hvor en medarbejder har en særlig vanskelig ung, har været udsat for voldsomme hændelser (her som supplement til psykologisk debriefing), oplever stress eller udbrændthed eller, hvis en medarbejder får særlige ansvarsområder, der kræver ekstra opmærksomhed.

Priser

Kontakt chefpsykolog
Marianne Schøler for
yderligere information

Tlf.: 2449 0740
Mail: marianne@ungliv.dk