Præstations- & eksamensangst

– effektive redskaber til individuel støtte og konkrete teknikker med henblik på tilrettelæggelse af gruppeforløb.

Eksamen kan knække mange unge. Eller bare tanken om en fremlæggelse kan fylde så uforholdsmæssigt meget, at den unge helt mister pusten i sit uddannelsesliv. Hvordan støttes den unge i bekymringer, spekulationer, eller ubehagelige fysiske symptomer og uhensigtsmæssig adfærd – uden at det “bare” bliver en lang række velmenende og gode råd?

 

På kurset får du konkrete teknikker til arbejdet med unge, der plages af præstations- og eksamensangst. Redskaberne i dialogen igangsætter den unges egen refleksion, opmuntrer til trinvise udfordringer af angsten og ubehaget ved fremlæggelse eller eksamen. Den unge vil lære at gå imod egne negative tanker, blive mere robust og vil kunne berolige sig selv. Den unge tilegner sig en lang række redskaber der fremadrettet kan bruges både i studiesammenhænge, men bestemt også i livet generelt.

2-dags kursus

Kurset bliver afholdt i Odense
Efterår 2023

-Datoer kommer hurtigst muligt

Særligt teknikkerne i gruppeforløbene har stor effekt, da de unge vil opleve en gensidig forståelse og genkendelse for angsten, og der kan skabes et fællesskab, hvormed de unge kan støtte hinanden i hensigtsmæssige eksamensstrategier.

Grundet stor forespørgsel har vi nu lavet et 2 dags kursus, med god tid til at træne alle teknikkerne, og mulighed for at inddrage eksempler fra deltagernes hverdag. 

Kurset er baseret på en kognitiv adfærdsterapeutisk forståelse af præstations- og eksamensangst.

På kurset vil du som professionel få viden om angstsymptomer, herunder:

  • Fysiologiske og emotionelle angstsymptomer
  • Negative automatiske tankemønstre ved eksamens/præstationsangst
  • Negative vedligeholdende handlestrategier
  • Konkrete arbejdsredskaber til eksamensangstgrupper & individuelle forløb
  • Konkrete forslag og indholdsoversigt til hvorledes et gruppeforløb kan struktureres

Der veksles mellem undervisning og øvelser, hvor du som vejleder får mulighed for at afprøve nogle af de redskaber, der introduceres. Det anbefales at vejledere, der skal varetage et eksamensangstgruppeforløb for første gang, i tillæg til kurset modtager 1-2 timers supervision sideløbende med selve gruppeforløbet. Supervisionen sikrer sparring til de udfordringer, der kan opstå undervejs i et gruppeforløb.

Pris

2 dags kursus – kr. 3.900,- ex. moms, inkl. frokost, kaffe og materialer. 

Tilmelding er bindende

Deltagere

Kurset er henvendt til vejledere, pædagoger, mentorer og lærere m.fl. på ungdomsuddannelserne, der ønsker at opstarte et gruppeforløb, eller som har individuelle vejledningssamtaler med unge, der lider af præstations- og eksamensangst

Kursus sted

Frederik VI’s Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense NV
Tlf: 65 94 13 13
(Overnatning er mulig til kr. 726, -)

Underviser

Billede af kvindelig psykolog som hedder Laura Vagn Jakobsen
Gruppe kursus

Hvis I er en gruppe, der gerne vil have os til at komme ud og undervise på dit arbejdssted,

så kontakt chefpsykolog Marianne Schøler på mail: marianne@ungliv.dk

Tilmelding til kurset: Præstations- & eksamensangst

Jeg betaler selv

Jeg acceptere UngLiv.dk's handelsbetingelser *

Jeg acceptere UngLiv.dk's privatlivspolitik *

9 + 5 =

Min virksomhed betaler

Jeg acceptere UngLiv.dk's handelsbetingelser *

Jeg acceptere UngLiv.dk's privatlivspolitik *

6 + 8 =