Præstations- & eksamensangst

– effektive redskaber til individuel støtte og konkrete teknikker med henblik på tilrettelæggelse af gruppeforløb.

Eksamen kan knække mange unge. Eller bare tanken om en fremlæggelse kan fylde så uforholdsmæssigt meget, at den unge helt mister pusten i sit uddannelsesliv. Hvordan støttes den unge i bekymringer, spekulationer, eller ubehagelige fysiske symptomer og uhensigtsmæssig adfærd – uden at det “bare” bliver en lang række velmenende og gode råd?

 

2-dags kursus

Kurset bliver afholdt i Odense
21.-22. november 2024

-Tilmeldingsfrist 21. oktober 2024

På kurset får du konkrete teknikker til arbejdet med unge, der plages af præstations- og eksamensangst. Du vil få redskaber, der gør dig i stand til at afholde individuelle samtaler eller gruppe-forløb med fokus på at arbejde med angstsymptomer. Du vil få redskaber, der hjælper dig til at sætte gang i den unges egen refleksioner, og du vil lære, hvordan man på bedst vi opmuntrer til trinvise udfordringer af den unges angst for fremlæggelse eller eksamener. Redskaberne indbefatter blandt andet, hvordan man lærer den unge at gå imod egne negative tanker, blive mere robust og kunne berolige sig selv.

Du bliver klædt på til at give den unge helt essentielle redskaber, der fremadrettet kan bruges både i studiesammenhænge, men bestemt også i livet generelt.

Eksamens- og præstationsangst afhjælpes særlig godt i gruppeforløb, hvor de unge har mulighed for at spejle sig i andre med samme problematikker samt har mulighed for at øve nye færdigheder overfor de andre gruppemedlemmer. Derfor lægges der på kurset særligt vægt på, hvordan man tilrettelægger og afvikler gruppeforløb.

Kurset er baseret på en kognitiv adfærdsterapeutisk forståelse af præstations- og eksamensangst.

På kurset vil du som professionel få viden om angstsymptomer, herunder:

  • Fysiologiske og emotionelle angstsymptomer
  • Negative automatiske tankemønstre ved eksamens/præstationsangst
  • Negative vedligeholdende handlestrategier
  • Konkrete arbejdsredskaber til eksamensangstgrupper & individuelle forløb
  • Konkrete forslag og indholdsoversigt til hvorledes et gruppeforløb kan struktureres

Der veksles mellem undervisning og øvelser, hvor du som vejleder får mulighed for at afprøve nogle af de redskaber, der introduceres. Det anbefales at vejledere, der skal varetage et eksamensangstgruppeforløb for første gang, i tillæg til kurset modtager 1-2 timers supervision sideløbende med selve gruppeforløbet. Supervisionen sikrer sparring til de udfordringer, der kan opstå undervejs i et gruppeforløb.

Pris

2 dags kursus – kr. 3.900,- ex. moms, inkl. frokost, kaffe og materialer. 

Tilmelding er bindende

Deltagere

Kurset er henvendt til vejledere, pædagoger, mentorer og lærere m.fl. på ungdomsuddannelserne, der ønsker at opstarte et gruppeforløb, eller som har individuelle vejledningssamtaler med unge, der lider af præstations- og eksamensangst

Kursus sted

Frederik VI’s Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense NV
Tlf: 65 94 13 13
(Overnatning er mulig til kr. 726, -)

Underviser

Billede af psykolog som hedder Sebastian Dinesen Jensen
Gruppe kursus

Hvis I er en gruppe, der gerne vil have os til at komme ud og undervise på dit arbejdssted,

så kontakt chefpsykolog Marianne Schøler på mail: marianne@ungliv.dk

Tilmelding til kurset: Præstations- & eksamensangst

Jeg betaler selv

Jeg acceptere UngLiv.dk's handelsbetingelser *

Jeg acceptere UngLiv.dk's privatlivspolitik *

5 + 13 =

Min virksomhed betaler

Jeg acceptere UngLiv.dk's handelsbetingelser *

Jeg acceptere UngLiv.dk's privatlivspolitik *

7 + 8 =