Om et typisk behandlingsforløb

Ikke to forløb er ens. Derfor vil psykologen bruge lidt tid med dig i starten – for at finde ud af, præcis hvad du har behov for. 

Sådan foregår det

Du kommer til den første aftale med din kommende psykolog.

Nogle ved allerede fra starten, hvad de gerne vil have hjælp til, mens andre ikke gør. Begge dele er helt i orden. I løbet af de første samtaler vil vi sammen blive klogere på, hvad problemerne består i, og hvad der skal til for at skabe bedring. Her vil det være helt optimalt, hvis du er med på at være nysgerrig og ærlig, så vi sammen kan blive klogere på, hvad du har brug for. Såfremt det er hensigtsmæssigt, foretager vi ligeledes de nødvendige tests og afklaringer ved forsamtalen. Det kan f.eks. være undersøgelser for angst eller depression.

Det kan være en stor overvindelse at skulle møde en helt ny person og tale om sig selv, hvilket vi har meget respekt for. Derfor tager vi tingene helt i dit tempo. Det er meget vigtigt for os, at du mærker, at det er dit rum, hvor der ikke er noget dumt eller forkert at sige, tænke eller føle, og det er helt centralt for os, at vi taler om dét, der giver mening for dig.

Det er vigtigt, du føler dig tryg og godt tilpas i terapien – spørg endelig, hvis du er i tvivl eller mangler uddybende svar.

Hvor ofte og hvor mange samtaler?

I starten vil det være hensigtsmæssigt med en ugentlig samtale for at komme godt i gang. Efterfølgende øges tiden imellem samtalerne typisk til hver anden uge, og i slutningen af forløbet vil det ofte give mening at forlænge tiden imellem samtalerne, samt aftale en senere opfølgningssamtale for at sikre, at bedringen er stabil. Nogle forløb har på forhånd en ramme på et bestemt antal samtaler, mens de fleste samtaleforløbs længde tilpasses alt efter problemets type og omfang.

Hvornår og hvordan afsluttes et forløb?

Det er ikke muligt på forhånd at vurdere præcis hvor mange samtaler, der skal til, før problemerne er løst. Men Kognitiv Adfærdsterapi er traditionelt en korttidsterapiform, der har til formål at klæde den enkelte på til selv at kunne arbejde videre med problemstillingerne. Vi vil sammen løbende drøfte, hvor du er i processen, om du oplever at få tilstrækkeligt ud af samtalerne og prioritere, hvad der er vigtigst at få fokuseret på for at nå dine mål.

Hvad kommer vi omkring?

De indledende samtaler sikrer at vi kan undersøge og forstå det der er svært. Og derfra kan vi anvende denne viden til at skabe positive forandringer gennem kognitive adfærdsterapeutiske teknikker. Vi bruger typisk registreringer af svære situationer og aftaler hjemmeopgaver. Det kan fx. være små øvelser, adfærdseksperimenter, eller særligt vigtige ting du skal fokusere på. Fælles for alt det vi laver er, at det er noget, du selv finder meningsfuldt og som sikrer, at dét vi taler om, faktisk bliver omsat til “virkelighed”.

Vi har erfaring med, at hjemmearbejdet har rigtig god effekt og er rigtig centralt i at skabe positive forandringer. Men det kræver lidt selvdiciplin 🙂

 Tavshedspligt og Underretningspligt

Alle samtaler behandles under fuld tavshedspligt – dog har vi særlige forhold, der gør sig gældende, når det er børn eller unge under 18 år, der kommer i behandling. Vi er forpligtede til at informere såfremt vi bliver bekymrede for barnets/ den unges trivsel – eller hvis vi bliver gjort bekendt med forhold, der er til fare for den videre udvikling. Herunder:

  • At du er til fare for dig selv
  • At du bliver udsat for fare/vold
  • At du udsætter andre for fare/vold

Hvis din psykolog skulle blive særligt bekymret for dig, så vil han/hun først dele bekymringen med dig og drøfte, hvordan bekymringerne videregives. Det vil oftest være forældrene, der skal informeres, alternativt værge eller socialrådgiver. Altsammen for at sikre, at du får tilstrækkelig hjælp og støtte i en svær periode.

 

Vil du høre mere om social færdighedstræning, kan du altid kontakte os