Gruppeforløb for unge med angst og depression

(15-25 år)

Forløbet er et struktureret gruppeforløb på sammenlagt 8 sessioner.

Forløbet vil have fokus på følgende områder:

• At blive klogere på angst og depression
• At få strategier og øvelser til at tackle angst og depression
• At møde andre med lignede udfordringer

Målgruppen: Alle unge mellem 15-25, som oplever udfordringer med angst og/eller depression. Hvis den unge ikke har diagnosen, screenes der inden opstart i forløbet.

Størrelse: 8-10 deltagere, som opdeles i 2 mindre grupper (på baggrund af udfordringer og alder), så der kan arbejdes med forskellige elementer, afhængigt af gruppens sammensætning af angst og depression. Gruppen varetages som udgangspunkt af 2 psykologer. Dog vil der ved færre deltagere kun tilknyttes 1 psykolog, og der startes kun op hvis der min. er 4 deltagere tilmeldt.

Formålet: Formålet med forløbet er henholdsvis at få viden og strategier til at arbejde med egne udfordringer, at opleve støtte og fællesskab i det som udfordrer én, samt at få en fornemmelse af genkendelighed og normalitet omkring de udfordringer, som den enkelte bøvler med i hverdagen.

_______________________________________________________

 

Hvis ovenstående gruppe er lige noget for dig, så er der – når gruppen er slut mulighed for en:

Erfaringsgruppe, læs mere om den her

 

Praktisk information

Varighed: En hverdag kl. 16.00-18.00

Datoer: Aftales med deltager ved opstart

Hvor foregår gruppen?

UngLiv.dk 
Jernbanegade 14a
8550 Ryomgård 

Hovedindgang til UngLiv.dk i Ryomgård
Hovedindgang til UngLiv.dk i Ryomgård

Forsamtale: *30 min kr. 510,-
Forsamtale afholdes individuelt og aftales ved henvendelse.

Pris for forløbet:
3.800 kr. (pr. person)
dvs. kr. 475 pr. gang – inkl. kaffe, te & anden forplejning.

Målgruppe: 15-25-årige unge

Af hensyn til gruppens stabilitet binder man sig til hele forløbet, og beløbet opkræves forud for opstart.

*Under forsamtalen vurderes der – om gruppeforløbet er rette fit for den unge. Denne samtale er et krav for at kunne visiteres til gruppeforløbet. 

Billede af kvindelige psykolog som hedder Inger Skov

Underviserer:

Inger Kjøller Skov

Psykolog fra Aarhus Universitet.

Inger arbejder ud fra en anerkendende og empatisk tilgang, hvor det er centralt at den unge får mulighed for at udtrykke sig og føle sig forstået. Det er den unges egne oplevelser og perspektiver, der er i centrum og ligeledes den unges ønskede udvikling, der i fællesskab arbejdes hen imod.

Tlf.: 3042 8863
Mail: inger@ungliv.dk

Chantal van Someren Brand

Uddannet psykolog

Chantal lægger meget vægt på at skabe et trygt rum hvor børn og unge føler sig hørt og set. Chantal bruger den kognitive metoder og er optaget af alle ting der kommer i spil i et menneske – når vi føler os udfordret i livet. Chantal arbejder oplevelsesorienteret, som betyder at hun tager udgangspunkt i børnenes og de unges behov og muligheder, og møder dem i øjenhøjde.

Tlf.: 6142 6140
Mail: chantal@ungliv.dk

Billede af kvindelig psykolog som hedder Chantal van Someren Brand

Tilmelding:

Vil du høre mere om gruppen, eller tilmelde dig
forløbet, så er du velkommen til at kontakte os:
 

Inger K. Skov: 30428863 eller inger@ungliv.dk