UngLiv.dk

Vi er et kognitivt terapicenter 
med speciale i terapeutisk arbejde 
med børn, unge og unge voksne

Kurser

Find kurser
der er relevante
for dig.

Læs mere

Psykolog eller behandler

Find psykolog eller behandler.
Vi har afdelinger
i flere landsdele.

Læs mere

UngLiv.dk Fonden

Hjælp os
med at hjælpe
sårbare unge.

Læs mere

Cool Kids

 

Angstgrupper for børn/unge

Læs mere

Grupper

Find vores grupper:
Depressions og Selværdsgruppe etc.

Læs mere

Nyheder

Stop Eksamensangsten.

Nye hold i Ryomgård

Læs mere

Nyhed Træningskursus

Træn de kognitive samtaleredskaber
- et kursus med fokus på arbejdet med unge i praksis

Læs mere

Stresshåndterings pakke i Kbh.

Mentorkorpset

Alle unge der er i gang med en ungdomsuddannelse kan få en mentor.

Læs mere

Kognitiv terapi center undefined

I UngLiv.dk er vi eksperter i terapeutisk arbejde med børn, unge og unge voksne - og har mange års erfaring med de særlige udfordringer og problemer, et sårbart ungdomsliv kan være præget af. Vi brænder for at gøre en positiv forskel. Du vil altid blive mødt af en varm atmosfære i vores hyggelige lokaler, som danner en tryg ramme om samtaleforløbene. Læs her om forløb hos os.

Vi arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme, da vi har erfaret, at denne metode netop matcher børn, unge og unge voksne særligt godt.

Du kan læse mere om:

KAT kognitiv adfærdsterapi
KLV Kognitiv LivsVejledning  
ART Aggression Replacement Training  
HAP 

Vi arbejder med mange problemtyper, såsom: angst, depression, kriser og stress, selvværdsproblemer, selvskade, spiseforstyrrelser, misbrug, traumer, aggression og personlighedsproblemer mm.

Vi arbejder gerne med tolk, såfremt det er nødvendigt. Vi tilbyder fagorienteret og individuel supervision til tværfaglige teams, plejefamilier samt til psykologer på vej til autorisation. Vi udvikler og afholder en lang række kurser, foredrag, workshops og konferencer til mange forskellige faggrupper og organisationer - alt sammen med et skarpt fokus på at opkvalificere indsatsen indenfor terapeutiske og pædagogiske tilbud til sårbare, vanskelige og udsatte unge.

Der er desværre ikke mulighed for at bruge henvisning fra egen læge til at få sygesikringstilskud hos UngLiv.dk, men vi modtager bevillinger fra kommuner samt udvalgte forsikringsselskaber fx. "Danmark".

UngLiv.dk har hovedafdeling i Ryomgård og afdelinger i Aarhus, Skanderborg, Hillerød, samt Østerbrogade i København.