UngLiv.dk Fonden

UngLiv.dk Fondens formål

Mange unge med psykiske lidelser og sårbare liv har ikke tilstrækkelige muligheder for at få den fornødne psykologbehandling. Heldigvis er nogle kommuner begyndt at tilbyde gratis psykologhjælp til unge, men det er bestemt ikke alle steder dette er en mulighed. Mange unge skal derfor finansiere psykologfaglig behandling gennem fuld egenbetaling, og det er for de fleste unge en helt umulig opgave. Rigtig mange unge ender med at skulle klare hverdagen selv. Med angst, depression, ensomhed, misbrug, sorg, krise og meget andet - og samtidig skal ungdomslivets store krav honoreres. Uddannelsen skal gennemføres, de sociale relationer skal næres og vejen udi et godt og givende selvstændigt liv skal tackles. For en stor andel af de mest sårbare unge kan denne opgave føles uendelig hård, for nogle helt uoverskuelig.

UngLiv.dk har mange års erfaring med den virksomme støtte veluddannede og empatiske voksne kan gøre for et sårbart ungt menneske. Støtten kan for rigtig mange unge være den direkte årsag der medvirker til at vende nederlag til succes og livslede til livsglæde.

UngLiv.dk Fonden har til formål, at kunne yde et økonomisk tilskud der muliggør en højt kvalificeret behandling af unges psykiske vanskeligheder. Tilskuddet vil kunne hjælpe den unge i form af helt eller delvist betalte samtaleforløb, gruppebehandling for specifikke lidelser, eller tildeling af en mentor gennem mentorkorpset, der er specialuddannet til at støtte psykisk sårbare unge.

UngLiv.dk Fonden er under etablering - Vi skal have samlet 1.000.000 for at fonden officielt kan oprettes. Engagerede folk står bag, og har allerede nu tilkendegivet deres velvilje i det kommende bestyrelsesarbejde. Fondens vedtægter vil snarest blive offentliggjort her på siden, samt beskrivelse af anvendelse af indsamlede midler såfremt der ikke indsamles tilstrækkeligt til en egentlig fond. Uagtet resultatet vil samtlige midler gå ubeskåret til sårbare unge.

Vi er lige startet - og mangler derfor lidt penge endnu :-)  

Støt i dag, og hjælp os med at hjælpe sårbare og udsatte unge godt på vej i deres livsbaneskabelse. Store som små gaver modtages med stor taknemmelighed.

UngLiv.dk Fondens konto i Sydbank:

Reg. nr: 8010
Kontonummer: 0001640177

Af hjertet tak.