Problemtyper

Selvskadende adfærd

- Er en bevidst handling, hvor man forsøger at gøre skade på sig selv, ved fx enten at skære, slå, kradse eller brænde sig selv. 

Selvskade er en bevidst handling og har til formål at reducere belastende følelser og kropsfornemmelser. Man kan betragte selvskade som et forsøg på at tackle svære og negative følelser. Når den unge starter med at selvskade er det ofte fordi den unge oplever intense svære følelser og konflikter i livet og med den selvskadende adfærd forsøger at håndtere disse følelser. Den selvskadende adfærd kan altså være en strategi den unge vælger, for at kunne håndtere sine følelser, men kan for nogen også fungere som et signal til omverdenen om, at det unge har det svært, og har brug for hjælp. For nogen kan det nemlig være utrolig svært at spørge om hjælp og støtte når man har det svært.

Der er desværre en stigende tendens til, at flere og flere unge benytter selvskade, når de oplever nederlag, konflikter eller følelsesmæssige nedture. Også selv om det lader til, at den unge er velfungerende og har succes. Nogle unge kan skade sig selv, netop når de oplever succes eller glæde - ud fra tanken om, at det ikke er fortjent.

Årsagerne til selvskade er mange - generelt viser erfaringerne, at rigtig mange unge lider af lavt selvværd og mangler oplevelsen af, at de er tilstrækkelige. Mange unge vender derfor alt det negative de oplever indad og som en håndtering af de mange negative følelser om en selv, begynder nogle at skade sig selv.

Selvskade kan foregå på mange måder. Nogle bruger knive, nøgler, nåle, blyanter, barberblade etc. til at skære i arme, ben eller måske på maven. Andre slår sig på hårde ting, bider sig, brænder sig, trækker hår ud fra hovedet eller piller sig konstant i sår, så de ikke heler.

Det skaber afhængighed at skade sig selv. Er man begyndt, kan det være meget svært at holde op igen. Også selv om man ikke er stolt af det eller egentlig slet ikke ønsker at skade sig selv. Dette skyldes især, kroppens naturlige morfin, som udskilles når smerte registreres. Når endorfiner udskilles i kroppen, forsvinder følelsen af smerte, og man oplever i stedet en følelse af lettelse eller "høj" tilstand. Denne oplevelse kan på sigt være stærkt vanedannende, og man selvskader for at opnå denne tilstand. Derfor vil mange unge selvskade for at slippe af med de tunge negative følelser, som er svære at håndtere, letter for en stund, mens endorfinerne flyder i kroppen. Når man bliver afhængig af denne "høje" og lettende følelse, bliver det svært at undvære den igen, og man begynder at selvskade for at undgå det ekstra ubehag man oplever når kroppen er afhængig af endorfinrusen. Det kan derfor blive svært at stoppe med at selvskade igen, og mange kan have brug for hjælp og støtte, for at kunne stoppe igen.

Man lider ikke nødvendigvis af en psykisk sygdom, hvis man skader sig selv, men vær opmærksom på, at selvskaden adfærd hyppigt opstår med andre lidelser såsom depression, personlighedsforstyrrelse eller spiseforstyrrelse.

Tidligere var selvskadende adfærd et sjældent set fænomen hos almindeligt fungerende unge. I dag er selvskade en alment kendt adfærd, særligt hos teenagere og unge. Mange bliver desværre inspireret til selvskade via nettet eller blandt kammeraterne. Og det er de færreste unge, der ikke kender til selvskade, hvis man f.eks. besøger en almindelig 8. klass på en hvilken som helst dansk folkeskole.

Selvskade er således udbredt, og rigtig mange unge i dag har leget med selsvkade på ét eller andet tidspunkt. Når selvskaden bliver et problem ses ofte selvskadende episoder 2-3 gange ugentligt, men hos nogle unge kan der forekomme selvskade dagligt.

Selvskadende adfærd er ofte behandlingskrævende og bør under ingen omstændigheder ignoreres som den unges forsøg på at "få opmærksomhed". Mange unge som selv har selvskadet, beskriver at at have manglet støtte og nogle at snakke med om det der er svært.

Erfaringerne viser, at mange unge har gavn af et terapeutisk forløb. Dels letter det for mange at opnå indsigten i, hvorfor de skader sig selv, og de fleste unge, der starter i et terapeutisk forløb, lærer rimeligt hurtigt andre og mere hensigtsmæssige strategier, når følelserne er negative.

Ofte ses en markant forbedring af selvværdet, selv-accepten og livskvaliteten hos den unge i terapien - hvilket giver gode muligheder for en stabil og sund udvikling på længere sigt.

Per Straarup Søndergaard er forfatter til bogen "Når Livet gør Ondt" hvor unge, forældre og fagpersoner fortæller om selvskade. Bogen giver et godt indblik i årsager og sammenhænge for unge, der skader sig selv.

Psykolog Nina Pedersen ved UngLiv.dk har erfaring med at arbejde med selvskade og er foredragsholder i selvskade og afholder løbende kursus i emnet for forskellige faggrupper.