Lavt selvværd

Hvad er lavt selvværd?

Lavt selvværd forsøger de fleste at tackle på forskellige måder.

Nogle vil eksempelvis sørge for at undgå situationer, hvor de kan komme i fokus og få opmærksomhed. Andre forsøger konstant at leve op til andres forventninger og kan derfor være meget kontrollerede, arbejdsomme eller perfektionistiske.

Endelig forsøger nogle personer med lavt selvværd at skjule usikkerhed ved at være meget pralende, dominerende og opmærksomhedssøgende, hvilket kan give problemer i sociale situationer. Selvværd afspejler den måde, hvorpå du ser og bedømmer dig selv, samt på den værdi, du tillægger dig selv.

Nogle af de mest almindelige tegn på lavt selvværd er:

  • At man ofte er meget selvkritisk (har et negativt selvbillede)

  • At man fokuserer for meget på svagheder, fejl og mangler

  • At man ofte føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept

  • At man ofte føler sig skyldig

  • At man ofte får dårlig samvittighed

  • At man ofte er bedrøvet, trist og træt

  • At man ofte har vanskeligt ved at koncentrere sig

  • At man ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger

  • At man ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater, man opnår (Fennel, 2002)

  • At have lavt selvværd betyder ikke, at du nødvendigvis har alle disse problemer. Måske kun nogle af dem. Men det kan betyde, at du ofte er usikker og urolig. Disse problemer og de negative forestillinger om dig selv har indflydelse på mange af livets aspekter og på, hvordan du fungerer i hverdagen.

Måske er nedenstående selvværdsworkshop noget for dig!

 Selvværdsworkshop

(4 timers intensiv og lærerig workshop for unge med lavt selvværd)

Oplever du konstant at slå dig selv i hovedet med kritik og negative selvvurderinger? Er du ”god til” at fokusere på alle dine fejl og mangler? Bliver du ofte rost og anerkendt af andre, men kan ikke tage det ind? Så kan alt dette skyldes et lavt selvværd.

Lavt selvværd er ikke en sygdom, men når du er rigtig hård ved dig selv så koster det mange kræfter og alt for meget energi. Særligt når man skal være sammen med andre.

Det lave selvværd risikerer at komme ind i en ond spiral, hvor tristhed, afmagt og isolation fra sociale fællesskaber kan ende i depression og angst.

Lavt selvværd kan ændres. I løbet af workshoppen vil vi skabe en tryg ramme, hvor du får mulighed for at blive klogere på dig selv og dit selvværd i selskab med andre, der også oplever udfordringer i deres liv på baggrund af lavt selvværd. Der vil i workshoppen veksles mellem oplæg og øvelser.

Workshoppen vil have fokus på tre områder:

1. Bliv klogere på, hvad lavt selvværd er, og hvad det konkret betyder for dit liv.

2. Få strategier og øvelser til at udfordre og forandre kvaliteten af dit selvværd.

3. Mød andre unge, der også kæmper med et lavt selvværd – så du ved du ikke står alene.

Ud fra de tre områder vil du få en større forståelse for selvværdsproblematikker samt værktøjer og redskaber til at begynde at arbejde med vores selvværd.

Du vil ikke opleve et quick-fix, hvor du er færdig med at arbejde med dit selvværd, når workshoppen er slut. Vi vil derimod sammen tage de første konkrete skridt mod din personlige udvikling i retning af et bedre selvværd og større trivsel. Og du vil tage mange redskaber med dig, som du kan bruge i din hverdag fremadrettet.

Alder: 17-21 (max 12 deltagere)
Pris: 950,00 inkl. forplejning og materialer
Tid: Kontakt Christina
Sted: UngLiv.dk Aarhus Afd., Store Torv 14 2. sal., 8000 Aarhus C

Kontakt: Psykolog Christina Skov Nissen, tlf. 9310 0740, christina@ungliv.dk