Kurser

 Mentoruddannelsen

- for dig der arbejder med unge og unge voksne

3 dages Mentoruddannelse med afsæt i konkrete cases.

Bliv godt klædt på som professionel varetager af mentorfunktionen! Få samtaletekniske værktøjer og et tydeligt overblik over mentorrollens muligheder og begrænsninger i forhold til unge med diagnostiske problemtyper. 

UngLiv.dk har specialudviklet dette kursus på baggrund af mange års erfaring med den særlige rolle mentorer har i støtten til fastholdelse af psykisk sårbare unge i ungdomsuddannelsen. Deltagerne får ved kursets start udleveret den nylig udkomne mentorhåndbog, der inddrager nutidens mest anvendte psykologisk tilgange.

Tilmeld dig her                       

3 dags kursus fordelt over 3 mdr.

Sted: Frederik Vl's Hotel i Odense

Forår 2020: 

Dag 1 & 2: 18. & 19. juni 2020
Dag 3:       21. august 2020 - under afholdelse

Efterår 2020:

Dag 1 & 2: 07.- 08. oktober
Dag 3:       12. november 2020

Tilmeldingsfrist: 07. september 2020

Pris 
4.900 kr. - ex. moms, inkl. frokost, kaffe, materialer og Mentorhåndbogen.

Bemærk prisen er ex. overnatning og forplejning efter kl. 16.

Tilmelding er bindende - læs mere i informationsfolderen.

UngLiv.dk - Kognitiv Center er specialiseret i behandling af unge og unge voksne, og udgav i sommeren 2016 Mentorhåndbogen der særligt retter sig til mentorer for psykisk sårbare unge i uddannelseslivet. Vi tilbyder en intensiv 3-dags kognitiv mentoruddannelse, hvor både faglighed, metodik og menneskesyn går op i en højere helhed.

Hvem henvender uddannelsen sig til
Mentor, støtte/kontaktperson, vejleder, pædagog, lærer, anden fagperson eller frivillig som arbejder med sårbare unge og unge voksne. Der kræves ikke forkendskab til psykologiske metodikker for at deltage i kurset.

Formål
At uddanne og klæde den professionelle på til at varetage en mentorfunktion med henblik på: Støtte til fastholdelse i job og uddannelse, igangsættelse af positive forandringsprocesser, samt generelt at støtte og robustgøre i forhold til et vanskeligt ungdomsliv.

Den overordnede tilgang i UngLiv.dk er at hjælpe unge på den enkelte unges præmisser, og altid møde dem i øjenhøjde. Vi er særligt opmærksomme på, at en positiv og tillidsvækkende relation mellem mentor og mentee er afgørende for positiv forandring hos den unge. Vi anvender og udvikler metoder indenfor både klassisk CBT (Cognitive behavioral therapy) og ACT (Acceptance and commitment therapy).

Indhold
• Definition af mentorrollen/-opgaven
• Målgruppen – unge med diagnostiske problemtyper
• Kognitiv grundforståelse og metodiske redskaber
• Psykologiske grundbehov – Vitaliseringsmodellen
• Samtale og spørgeteknik – Sokratisk dialog
• Relationsanalysen – Mentalisering
• Den motiverende samtale
• Teknikker til at støtte og øge robusthed i forhold til svære følelser og livssituationer

Undervisningen vil bestå af teori og præsentation af metodiske redskaber. Der er afsat god tid til at øve disse redskaber samt at modtage feedback på eventuelle udfordringer. Der er lagt vægt på at teori og metodiske redskaber bliver præsenteret ud fra dagligdagseksempler og at undervisningen generelt er praksisnær.

Udbyttet af uddannelsen vil primært være at kunne støtte og motivere unge til at igangsætte og fastholde positive forandringsprocesser. Du vil opnå indsigt i mentorrollens muligheder og begrænsninger i forhold til unge med diagnostiske problemtyper. Ydermere vil du blive præsenteret for nutidens mest anvendte psykologiske tilgange og hvordan disse praktiseres indenfor mentoropgavens rammer.

Overbygninger på Mentoruddannelsen:
Kognitiv Vejledning
Niveau 2

Med venlig hilsen

Underviser
Psykolog Nina Schultz Pedersen tlf: 6142 4393

Printervenligt program