Socialrådgiver Bettina Hvidberg

bettinaSH.jpg

Socialrådgiver 
Bettina Hvidberg

Telefon: 6130 1813
Email: bettina@ungliv.dk

Afd. Ryomgård

Bettina Hvidberg er uddannet socialrådgiver i 1996 og har i mange år arbejdet inden for psykiatrien. Hun har været ansat som behandler i såvel rets- som i ungdomspsykiatrien og har her beskæftiget sig med både udredning og behandling.

Bettina har en efteruddannelse i kognitive behandlingsmetoder og har erfaring med individuelle samtaleforløb.

Bettina har endvidere en solid erfaring fra døgninstitutionsområdet, herunder miljøterapi, netværksarbejde, psykoedukation, undervisning, supervision af plejefamilier, vejledning af pædagogiske medarbejdere, ligesom hun i en årrække har fungeret som VISO-specialist vedrørende sårbare børn og unge.