Psykologistuderende Michelle Skjødt Hansen

Michelle er i praktik hos Ungliv.dk som led i sin kandidatuddannelse i psykologi ved Aarhus Universitet.

Michelle er særligt interesseret i arbejdet med børn og unge og er motiveret for at afhjælpe psykiske problemer så tidligt som muligt i håbet om at kunne minimere vanskelighedernes indflydelse på barnets/den unges liv, nu og i fremtiden. Michelle lægger altid stor vægt på at skabe en tryg atmosfære, hvor barnet/den unge føler sig set og imødekommet af et åbent sind.

Ved siden af psykologistudiet arbejder Michelle som forskningsassistent ved Center for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor hun har erfaring med bl.a. at udføre semi-strukturerede diagnostiske interviews og indgå i kontakt med både nuværende og tidligere patienter. I andre relevante studiejobs har Michelle arbejdet som interviewer hos et analyseinstitut, været barnepige i en årrække og frivillig på et opholdssted for børn og unge med forskellige problemstillinger. På opholdsstedet var hun tilknyttet en ung kvinde med bl.a. spiseforstyrrelse, sociale problemer og hjerneskade. Michelle har fundet stor inspiration i at møde den unge på hjemmebane og være en del af en personlig udviklingsrejse af op- og nedture.