Psykologistuderende Mia Bergholt

Mia er praktikant hos Ungliv.dk, som led i sin kandidatuddannelse i psykologi ved Aarhus Universitet.

Både forud for sin uddannelse samt undervejs i denne har Mia altid haft en særlig interesse for at arbejde med børn og unge. Hun anser det som afgørende, at barnet/den unge får den nødvendige hjælp til at håndtere de udfordringer, som kan gøre dagligdagen svær. Mia vil altid forsøge at imødekomme barnet/den unge i øjenhøjde således, at samarbejdet vil bero på et trygt og åbent forum, hvor der er plads til de til tider svære snakke.

Ved siden af studiet fungerer Mia som forskningsassistent for forskeren Tea Trillingsgaard og er herunder tilknyttet forskningsprojektet ’Familieiværksætterne’. Dette har medført erfaringer med familieterapi og givet en forståelse for familiens understøttende rolle for barnet/den unges udvikling.

Desuden arbejder Mia som mentor for en ung pige med ADHD, hvor fokus både er på faglige såvel som sociale problematikker. Derudover er Mia projektleder i UngeKlubben (under Ungdommens Røde Kors), som er en klub for unge i alderen 15-25 år, der har en autisme spektrum forstyrrelse. I UngeKlubben arbejder Mia for at skabe de bedst mulige vilkår for, at medlemmerne kan danne indbyrdes relationer inden for klubbens trygge, varme rammer. Arbejdet med disse unge mennesker har været og er fortsat en stor inspiration for Mia.