Psykologistuderende Marie Erlendsson

marie2018SH.jpg

Psykologistuderende
Marie Erlendsson 
 
Telefon: 6142 9548
Email: marie2018@ungliv.dk

Marie er praktikant ved UngLiv.dk som en del af sin kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet.

Igennem psykologiuddannelsen har Marie opbygget en interesse for børn og unge, da netop ungdomsårene har en afgørende betydning for det videre liv samt trivsel. Marie finder det betydningsfuldt at støtte barnet/den unge i de problematikker, de skulle møde på deres vej. Marie har stiftet bekendtskab med netværksskabelse for unge i alderen 18-28 år i projektet ”Hovedtropperne”, som henvender sig til unge, der har erhvervet sig en hjerneskade sent i livet. Her er skabelse af fællesskab mellem de unge samt dannelse af nye venskaber i højsæde. Ydermere har dette arbejde ført til en forståelse for de personlige vanskeligheder og problemstillinger, den unge med en hjerneskade kan stå overfor.

I det daglige fungerer Marie som ungdomsskolelærer i Favrskov Kommune for et DreamTeam-hold, kaldet Stille Piger. I dette arbejde støttes otte unge piger i alderen 13-16 år med relationsarbejde og skabelse af trygge rammer der skal medvirke til fortrolighed mellem pigerne. Kernevisionen er at give pigerne en følelse af værdi samt skabe plads til at være sig selv. Desuden arbejdes der med etablering af en god robusthedsfølelse og at genvinde eller skabe selvtillid samt tro på egne evner.

Desuden arbejder Marie i Mentorkorpset for UngLiv.dk, hvor faglige såvel som sociale problematikker er fokuspunktet. Arbejdet med unge mennesker har således stor værdi for Marie.