Psykologistuderende Cecilie Skovgaard Lund

cecilie2018SH.jpg

Psykologistuderende
Cecilie Skovgaard Lund
 
Telefon: 6142 4430
Email: cecilie2018@ungliv.dk

Cecilie er i praktik hos UngLiv.dk, som en del af sidste led i psykologiuddannelsen på SDU i Odense. Cecilie vil hos UngLiv.dk varetage enkelte, individuelle terapeutiske forløb, være en medhjælper på UngLiv.dks kurser, samt indgå i samarbejdet om den daglige drift. Cecilie har sin bachelorgrad i psykologi fra Kingston University i London. Her boede hun og studerede på fuldtid, indtil hun i år 2017 startede på kandidatuddannelsen i psykologi i Odense.
 
Cecilie vil i sin praktik hos UngLiv.dk bruge et nuanceret menneskesyn, der giver plads til alsidige tankemønstre og adfærd. Ingen mennesker er ens, og når livet er svært, er det vigtigt vi taler om, hvad der er svært i den situation, vi står i, hvad vi føler og hvordan vi forstår os selv i den kontekst. Det gælder også ved børn og unge, hvor en tidlig indsats giver ro til at gå i skole, danne venskaber og at mestre livets gang. 

Det er derfor vigtigt for Cecilie at møde børn og unge mennesker hos UngLiv.dk med nysgerrighed, respekt og lysten til i fællesskab at gennemarbejde de svære ting i livet.