Psykolog Eva Kirketerp

EvaSH.jpg

Psykolog Aut.
Eva Kirketerp

Telefon: 2099 0166
Email: eva@ungliv.dk

 

Eva Kirketerp er autoriseret psykolog og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Hun er en erfaren og velanset psykolog og supervisor af både tværfaglig og monofaglig supervisionsgrupper.

Der kan i supervisionen fx arbejde med faglig fordybelse og personlig, faglig udvikling, med udvikling af samarbejdsrelationer og effektivisering af teamsamarbejde, eller større, ny eller gensidig forståelse, ligesom supervisionen kan give inspiration til nye handlemuligheder.

Det konkrete indhold afhænger af deltagernes behov og aftales nærmere ved indledningen af supervisionsforløbet som en del af kontekstafklaringen. Der opstilles personlige og faglige læringsmål. I supervisionen anvendes der ikke én særlig supervisionsmetode, men tages altid afsæt i en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang og der hentes inspiration fra flere teoretiske retninger, herunder kognitiv-, systemisk-, mentaliseringsbaseret- og dynamisk tænkning.

Som supervisor er Eva imødekommende, respektfuld og fagligt skarp. Hun faciliterer supervisionsprocessen med overblik og varme, og inviterer til at der skabes et trygt og fortroligt rum, hvor hun deler generøst ud af erfaring og faglighed.