Psykologistuderende Mie Lundsgaard Jensen

Mie2019SH.jpg

Psykologistuderende
Mie Lundsgaard Jensen
  
Telefon: 3042 8677
Email: mie2019@ungliv.dk

Mie er praktikant ved UngLiv.dk som en del af sin kandidatuddannelse i Psykologi ved Aarhus Universitet.

Mie har både før og gennem sin studietid haft en stor interesse for at arbejde med børn og unge. Tidligere har hun arbejdet som frivillig ved en ungeklub for unge med autisme, organiseret af Ungdommens Røde Kors. Derudover har hun arbejdet som aflaster ved Aarhus Kommune, som studentermedhjælper på et forskningsprojekt om pårørendes sorg ved dødsfald af nærtstående samt været omsorgsmedhjælper på et bosted for unge med forskellige psykiske udfordringer.

Et samtaleforløb hos Mie baserer sig på empati, åbenhed og anerkendelse. Det er vigtigt for Mie, at der skabes et trygt rum, hvor den unge føler sig set og hørt. Alle problematikker og tanker ses derfor ud fra den enkelte unges perspektiv, hvorpå den unge selv er eksperten. Alle mennesker føler, tænker og oplever situationer forskelligt, hvilket Mie lægger stor vægt på. Igennem samtalerne vil Mie også berøre, hvorvidt forandringer, relationer eller andet i den unges liv kan have indflydelse på den dennes livskvalitet.