Psykolog Faisal Saleem

FaisalSH.jpg

Psykolog Aut. Faisal Saleem

Telefon: 2670 9533

Email: faisal@ungliv.dk

Afd. Kbh K

Faisal er uddannet psykolog fra Brunel University i London 2009, og er efterfølgende autoriseret af Dansk Psykolognævn.
Faisal har en meget bred og erfaringsrig profil, og har arbejdet med forskellige psykologfaglige arbejdsopgaver, herunder terapi, undervisning, supervision og konsultativ praksisfelt inden for PPR.

Terapi
Faisal har stort kendskab til terapi/behandling af børn, unge og deres familier. Alt efter problematikken har Faisal enten arbejdet individuelt med barnet/ den unge eller familieterapeutisk med hele familien.

Psykoedukation
Faisal har en helt særlig specialviden inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder Autismespektrumforstyrrelse, hvor han i flere år har haft terapeutiske forløb samt psykoedukation (undervisningsforløb) til forældre og fagpersoner, og har været med til at implementere grundkursus i Køge Kommune og Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Bispebjerg til nydiagnosticerede børn og unge. Kendetegnet for Faisals arbejde inden for denne målgruppe er, at han formår at få beskrevet den pågældende persons diagnose meget detaljeret, og sikrer derved, at vedkommende får håndgribelige strategier ift at imødekomme de ovennævnte vanskeligheder. Dette gør sig også gældende, når fagpersoner skal have sparring ift. det pædagogiske arbejdsfelt.

Angst
Faisal har et stort kendskab til psykologisk behandling af angst og har arbejdet med børn, unge og voksne med angstproblematikker, både individuelt og i gruppesammenhænge, herunder afholdt Cool Kids og Chilled grupper.

Børneopdragelse
Faisal har specialviden inden for børneopdragelse, hvor der arbejdes med samspil og tilknytning mellem børn og forældre ved hjælp af positive opdragelsesstrategier samt styrke forældresamarbejdet. Derigennem kan børns sociale kompetencer samt evner til selvregulering og læring fremmes.

Tværkulturel Psykologi
Faisal har specialviden inden for Tværkulturel Psykologi, og har beskæftiget sig blandt andet med temaer som Etnisk-minoritets-identitetsdannelse samt børneopdragelse i forskellige kulturer.