Kontakt

I UngLiv.dk er vi eksperter i terapeutisk arbejde med børn, unge og unge voksne

- og har mange års erfaring med de særlige udfordringer og problemer, et sårbart ungdomsliv kan være præget af.
Vi brænder for at gøre en positiv forskel. Du vil altid blive mødt af en varm atmosfære i vores hyggelige lokaler, som danner en tryg ramme om samtaleforløbene.

Læs her om forløb hos os. Vi arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme, da vi har erfaret, at denne metode netop matcher børn, unge og unge voksne særligt godt.

Du kan læse mere om:

KAT kognitiv adfærdsterapi
KLV Kognitiv LivsVejledning
ART Aggression Replacement Training
HAP

Vi arbejder med mange problemtyper, såsom: angst, depression, kriser og stress, selvværdsproblemer, selvskade, spiseforstyrrelser, misbrug, traumer, aggression og personlighedsproblemer mm. Vi arbejder gerne med tolk, såfremt det er nødvendigt. Vi tilbyder fagorienteret og individuel supervision til tværfaglige teams, plejefamilier samt til psykologer på vej til autorisation. Vi udvikler og afholder en lang række kurser, foredrag, workshops og konferencer til mange forskellige faggrupper og organisationer - alt sammen med et skarpt fokus på at opkvalificere indsatsen indenfor terapeutiske og pædagogiske tilbud til sårbare, vanskelige og udsatte unge.

Der er desværre ikke mulighed for at bruge henvisning fra egen læge til at få sygesikringstilskud hos UngLiv.dk, men vi modtager bevillinger fra kommuner samt udvalgte forsikringsselskaber fx. "Danmark".

UngLiv.dk har hovedafdeling i Ryomgård og afdelinger i Aarhus og Skanderborg.

undefined

Ryomgård afdelingen