Hash – Afvænningsprogram

En specialiseret behandlingsmetode til personer med en cannabisproblematik

Hvor opstår problematikken?

Hos UngLiv.dk møder vi mange unge, der fortæller os, at det er svært at finde modet til at stoppe med at ryge hash. Særligt hvis den unge har røget længe. Vi møder også en del unge, der er i tvivl om, hvorvidt de ønsker at stoppe.
Mange hash-rygere har måske prøvet at stoppe før eller holde pause og oplevet at “alting blev værre” eller at de “fungerede bedre som hash-rygere”. Det er ganske normalt at få sådanne tanker, når man stopper med at ryge hash.
Med den rette hjælp kan unge støttes til at turde give slip på hash’en og arbejde med at udvikle nye måder at håndtere udfordringer på.

Hvad er HAP?

HAP er et specialiseret behandlingsprogram udviklet til cannabisafvænning. Metoden er udviklet, og videreudviklet, i Sverige siden 1980 af psykolog Thomas Lundqvist og Dan Erricsson. Metoden er i dag meget anerkendte og udbredt til behandlingen af cannabismisbrug i Sverige og Norge – og i stigende grad også i Danmark.
Det særlige ved denne behandlingsmetode er, at den er udviklet på baggrund af viden om den kognitive dysfunktion et længerevarende forbrug af cannabis medfører.

I behandlingen forberedes den unge, uge for uge, på det, han/hun kan forvente i de 6-8 uger, det tager for cannabissen at udskilles fra kroppen. Dette gøres på baggrund af viden om fysiologiske og psykologiske abstinenssymptomer. Den unge støttes til at kunne håndtere de forventelige udfordringer. Samtidig genoptrænes de kognitive funktioner i behandlingen for at den unge kan genvinde kontrol og indre styring og fremadrettet håndtere sit ungdomsliv uden at ryge hash.

Selve HAP programmet forløber (som minimum) intensivt over 10 uger. I starten mødes du og psykologen flere gange om ugen, efterhånden udvides tiden mellem samtalerne til ca en gang ugentligt. Et HAP behandlingsforløb starter altid med en screening, hvor din misbrugsprofil afdækkes, og dine kognitive funktioner testes. (En form for IQ test)

Selve behandlingen har tre hovedfaser: I den første medicinske fase, lægges vægten på at komme alle de fysiologiske reaktioner og følelser i forkøbet, som en afvænning altid vil afstedkomme. Der vil komme abstinenser, og du vil opleve en stærk trang til lige at ryge en enkelt mere for at undgå de ubehagelige følelser og kropsfornemmelser. Programmet har derfor i denne første fase rigtig meget fokus på at sikre du ikke “ryger” tilbage, for lige om hjørnet aftager ubehaget, og vejen ud af misbruget ligger tættere på end før. Men det er vigtigt at understrege, at det netop er i de første 2-3 uger at hashrygeren falder i igen. Fordi det er hér de rigtig ubehagelig følelser kommer. Allerede efter 4 uge dæmpes ubehaget markant, og din hjerne begynder så småt at komme tilbage på et rigtig godt spor igen.

Den anden psykologiske fase, har derfor sit hovedfokus på at begynde at bruge og udvikle hjernen. Du udvikler din evne til refleksion, selvindsigt, indlæring og til det at kunne håndtere svære følelser. Dine kognitive funktioner begynder at blive bedre, din hukommelse og evne til fokus stiger, og du får gennem programmet helt konkrete redskaber, så du stærkere og stærkere kan motivere dig selv til at fastholde vejen ud af misbruget.

Den tredje, sociale fase, handler om alt det der skal medvirke til, at du skaber en helt ny identitet – ikke bare som “ikke-hash-misbruger”, men om dig som menneske. Det er tid til at udvikle nye sociale strategier, forstå din egen udviklingsproces og ikke mindst at få et helt nyt syn på fremtiden, hvor der nu også er plads til tanker om uddannelse, venner, kæreste og måske et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet.

Et HAP forløb sluttes af med en re-test af dine kognitive funktioner (IQ testen). Og du vil blive overrasket over hvor stor en forskel der er! Og vi runder helt af med tilbagefaldsforebyggelse, hvor vi snakker om mulige fremtidige risikosituationer, vi ser på om du har behov for yderligere støtte (fx til at påbegynde et studie) og vi laver en samlet oversigt, hvor du let kan finde og huske på alle de gode teknikker, redskaber og strategier du har lært. Så er de altid lige ved hånden hvis der fremover skulle opstå en svær situation.

Du kan altid henvende dig anonymt for at få mere information, og din kontakt bliver altid fortroligt behandlet.

Såfremt der skal iværksættes et behandlingsforløb, og du er under 18 år, så gør vi dog opmærksom på, at forældre/værge altid skal informeres for at sikre du får den helt rigtige hjælp.

Vil du høre mere om HAP, kan du altid kontakte os