Grupper

Pårørende til børn og unge med OCD

At være forældre til et barn/ung med OCD kan være en vanskelig forældreopgave, som afføder mange bekymringer og spekulationer, afmagt, skyldfølelse eller følelsen af at være alene.

Som hjælp og støtte til mestring af samvær og samlivet med børn og unge med OCD kan UngLiv.dk arrangere fire temaaftener med oplæg, debat og erfaringsudveksling.

Det er vores håb, at mange forældre vil få udbytte af tilbuddet til gavn for hele familien. Kurset oprettes ved tilstrækkeligt deltagerantal.

Aftenerne vil blandt andet omhandle:

  • Hvad er OCD?

  • Hvad skyldes OCD?

  • Hvordan behandles OCD?

  • Hvordan tackles OCD i familien?

  • Hvilke redskaber kan benyttes som hjælp og støtte til barnet/den unge med OCD?

Formålet er at skabe et forum, hvor forældre og pårørende kan møde andre i samme situation og få mulighed for:

  • Viden om OCD.

  • Gensidig støtte og vejledning.

  • Erfaringsudveksling.

  • Dannelse af netværk.

  • Dialog med fagpersoner.

Sted: UngLiv.dk - Jernbanegade 14a - 8550 Ryomgård.

Pris: 1500,00 pr deltager for alle 4 gange.

(Sygeforsikring "danmark" giver tilskud til grupper 
på kr. 100,- pr. gruppegang og 300,- pr. individuel samtale 
- dog max kr. 7.200,- pr. år. Andre sygeforsikring har måske også denne mulighed.) 

Kontakt: Chefpsykolog Marianne Schøler, tlf. 2449 0740, marianne@ungliv.dk