Klimaangst gruppe

K L I M A A N G S T

ET GRUPPEFORLØB FOR UNGE (15-22 år)

Går du og bekymrer dig om klimaforandringer, truede dyrearter eller de kommende generationers fremtidsudsigter? Synes du, at disse bekymringer fylder for meget? Har følelser af hjælpeløshed og håbløshed taget overhånd og forhindrer de dig måske i at have den hverdag, du kunne tænke dig? I så fald er dette gruppeforløb beregnet til lige netop dig.

I løbet af gruppeforløbet vil du:
• Møde andre ligesindede, der går med samme type af bekymringer som dig selv.
• Blive klogere på nogle af mekanismerne bag dine bekymringer.
• Få redskaber til at tackle dine bekymringer på en hensigtsmæssig måde.

Gruppen vil varetages af Mie. Mie er i praktik hos UngLiv.dk og er i gang med kandidatuddannelsen i psykologi ved Aarhus Universitet.

H V O R
UngLiv.dk’s afdeling i Aarhus:
Store Torv 14, 2. sal, 8000 Aarhus C.

H V O R N Å R
Når der er nok tilmeldinger.
5 onsdag fra 14.30-16.30

P R A K T I S K / B E T A L I N G
Forud for deltagelse afholdes der en kort individuel informationssamtale.
Deltagelse koster i alt 300 kr. pr. pers. for alle fem gange, hvilket går til UngLiv.dk’s fond.

T I L M E L D I N G  &  S P Ø R G S M Å L
Tilmelding sker ved enten at sende en mail til: mie2019@ungliv.dk eller ved at ringe til tlf: 61429548
Hvis du ønsker yderligere information eller har nogle spørgsmål, så er du ligeledes meget velkommen til at tage kontakt.