Grupper

Depressionsgruppe

Gruppebehandling af depression.

Vi forsøger løbende at starte nye grupper op specielt tilrettelagt til unge mennesker - opstarten er afhængig af tilstrækkeligt deltagerantal. Når du starter i gruppen, vil du få bekræftet, at depression er et almindeligt problem.

Du er altså IKKE alene, mærkelig eller dum. Ved at analysere dine problemsituationer og udfordre dine negative automatiske tanker i gruppen får du rig mulighed for direkte konstruktiv feedback og støtte fra hele gruppen.

Du vil opleve en accept, forståelse og en støtte fra de andre i gruppen, der kan være svær at opnå blandt dine jævnaldrende, der ikke altid kan forstå eller genkende dine tanker og følelser. Samtidig vil du opleve at kunne være noget for andre og kunne give dem støtte og forståelse. Begge er elementer, der er vigtige for at komme godt ud af en depressiv tilstand. Behandlingen vil indeholde elementer af terapi, træning og undervisning.

Hovedfokus vil ligge på at identificere og udfordre negativ automatisk tænkning. Herudover vil vi også rette opmærksomheden mod en for dig passende balance mellem hvile og aktivitet, lystorienterede og pligtorienterede aktiviteter for at du finder den balance i dit liv, der kan øge din energi og dit humør og fremover forebygge depression. Send en mail, hvis du gerne vil høre mere om gruppebehandling af depressioner.

Kontakt: Psykolog Marianne Schøler, tlf. 2449 0740, mail: marianne@ungliv.dk