Psykoedukation

Psykoedukation

Psykoedukation er undervisning i både den psykiske lidelses kendetegn og psykisk velvære.

Undervisningen kan foregå individuelt og som led i det terapeutiske forløb, eller ved et møde med barnets/den unges familie og netværk.

Undervisningen kan også være mere generel og foregå i gruppe.

Meget ofte inddrager vi familien i et forløb med et barn eller en ung. Derved kan familien som helhed opleve at dele både bekymringer og tanker, få viden om forløbet, prognosen, sårbarheder og styrker hos barnet/den unge. Men vigtigst af alt giver psykoedukation i familien mulighed for at aflive myter, skyldfølelser eller selvbebrejdelse hos forældre til et barn eller ung med psykiske lidelser.

Når man ved mere om de problemer, ens barn slås med, bliver det lettere at kommunikere med omgivelserne, tilrettelægge en hverdag og møde de ekstra udfordringer, der kommer. Formålet med psykoedukation er derfor at styrke forståelsen, viden og dermed den støtte, man kan give hinanden i en familie eller gruppe.

Ofte foregår psykoedukation i starten af et samtaleforløb - enten med klienten alene eller i familien. Og ofte vil der ligeledes være et aftalt møde i slutningen af et forløb. Dette for at sikre klienten og dennes omgivelser viden om fremtidige risikosituationer, sikkerhed mod tilbagefald og forankring af de redskaber, både klienten og familien har tilegnet sig.