Behandling

Kognitiv LivsVejledning - KLV

Introduktion

Kognitiv LivsVejledning er en tilgang til at samtale med unge om deres livsbaneskabelse. Med livsbaneskabelse mener vi den retning, som den unge bevæger sig i som konsekvens af deres forventninger til fremtiden, deres aktuelle udfordringer og deres nuværende handlinger. Tilgangen er udviklet igennem flere års tæt samarbejde med professor i psykologi ved Århus Universitet Jan Tønnesvang.

Hvad er Kognitiv LivsVejledning?

Med betegnelsen ”Kognitiv LivsVejledning” siges der to ting. Dels siges der med ordet kognitiv, at tilgangen arbejder kognitivt, og dels siges der med ordet LivsVejledning, at tilgangen har noget for i forhold til den unges livsudvikling, som er anderledes end hvad man ville være opmærksom på med en traditionel kognitiv tilgang til vejledning. Dette noget, som tilgangen særligt har for, er at sikre, at det kognitive samtalearbejde finder sted som en del af den unges livsbaneskabelse i bredere forstand. Det centrale er her at gøre den unge bevidst om de generelle psykologiske grundbehov, vi har som mennesker, og hvordan den unge får opfyldt disse behov både af sig selv og andre. Herigennem åbnes der op for at tale om måder, hvorpå den unge håndterer sine ressourcer og sårbarheder i forhold til dette. Måden, det sker på, er ved at kombinere modeller fra Vitaliseringspsykologien med kognitiv metodik og samtaleteknik. Der er flere gevinster ved en sådan kombination af de to tilgange. Dels får man med den kognitive metodik i forhold til vitaliseringsmodellen inkorporeret nogle gode tekniske greb til at undersøge detaljer i den måde, hvorpå man som ung med sin tænkning kan spænde ben for sin egen livsbaneudvikling. Dels får man med Vitaliseringspsykologien i forhold til den kognitive tilgang installeret en fortløbende opmærksomhed på den betydning, som mere eller mindre vitaliserende omgivelser har for den unges mulighed for at udvikle sig. Og ikke mindst et fokus på, hvordan de grundlæggende psykologiske behov interagerer med hinanden.

Hvem kan arbejde med Kognitiv LivsVejledning?

Dette samtaleværktøj henvender sig til vejledere, mentorer, socialrådgivere og andre, der i deres arbejde har kortere eller længere samtaleforløb med unge, og som ønsker i højere grad at strukturere samtalerne.

Se vores kursusafdeling for yderligere informationer om vores næste kursus i Kognitiv LivsVejledning. 
Eller kontakt psykolog Mette Lebech på tlf. 6142 6140.

undefined