Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi

Et forløb strækker sig typisk over 5-20 gange. Intervallet er oftest kortest i starten af forløbet.

Samtaleterapien starter altid med en uddybende forsamtale, hvor vi finder de problempunkter, der skal arbejdes med. Det er vigtigt, at du selv har gjort dine ønsker og forventningner klar inden samtalen. Så finder vi sammen den helt rette behandling til dig.

Såfremt det er hensigtsmæssigt, foretager vi ligeledes de nødvendige tests og afklaringer ved forsamtalen. Det kan f.eks. være undersøgelser for angst eller depression.

Det er vigtigt, du føler dig tryg og godt tilpas i terapien - spørg endelig, hvis du er i tvivl eller mangler uddybende forklaringer.

Alle samtaler behandles under fuld tavshedspligt - dog har vi særlige forhold, der gør sig gældende, når det er børn eller unge under 18 år, der kommer i behandling. Vi er forpligtede til at informere såfremt vi bliver bekymrede for barnets/ den unges trivsel - eller hvis vi bliver gjort bekendt med forhold, der er til fare for den videre udvikling.

Det vil oftest være forældrene, der skal informeres, alternativt værge eller socialrådgiver.

Grundtanken i Kognitiv Adfærds Terapi

Kognition betyder tænkning, tolkning eller erkendelse. Grundtanken indenfor Kognitiv terapi er, at

Mennesker plages ikke af tingene, som de er - men af den måde, de opfatter dem på.

Med andre ord er det ikke begivenheden (krisen, konflikten, tabet etc.) i sig selv, men måden man fortolker begivenheden, der afgør, hvordan man har det. Kognitiv terapi har derfor fokus på den tænkning, der er karakteristisk for det enkelte menneske. Når man oplever følelsesmæssige problemer, ser vi på tænkningen som en fortolkning, der resulterer i negative følelser, kropslige reaktioner eller adfærd.

Et eksempel kan være, at en person ringer til sin ven for at snakke. Vennen er kort for hovedet og siger, at han/hun ikke har tid til at tale lige nu, men vil ringe tilbage lidt senere.

Fortolkning 1: ”Han/hun kan ikke lide mig”

Fortolkning 2: ”Han/hun har travlt. Vi kan jo tales ved på et senere tidspunkt.”

Første fortolkning kan medføre angst, tristhed, vrede og anspændthed. Anden fortolkning medfører ro og en neutral sindsstemning. Tanke og følelse påvirker også det, man gør i den enkelte situation (adfærden). Denne adfærd kan være med til at forstærke den negative fortolkning. Hvis man bliver ked af det, fordi vennen ikke kan lide én, bliver man måske inaktiv og rastløs. Hvis man er neutral, giver man sig til at lave noget mere konstruktivt.

Derfor arbejdes der i Kognitiv adfærdsterapi med både Tænkning og Adfærd.