A.R.T.

Workshop, Foredrag og Kursus

Heldags Workshop i A.R.T

Afsæt en hel dag og få et rigtig godt indtryk af de tre moduler i A.R.T.

Workshoppen vil indeholde

  • Hvad er A.R.T .- og hvad giver det de unge?
  • Hvilke unge kan gavnes af A.R.T.?
  • Hvordan forløber en A.R.T. time?
  • Tilrettelæggelse af grupper og uddannelse af trænere.

Dagen veksler mellem oplæg, praktiske øvelser og konkrete rollespil, hvor I vil se hvordan A.R.T. anvendes i forskellige sammenhænge. Dagen tilrettelægges i samarbejde med jer, hvor vi sikrer en tilpasning af ungegruppens alder, modenhedsniveau og særlige vanskeligheder.

Tid    9.00 - 15.30
Sted  Hos jer
Pris   10.500,00 ex. moms og transport.

3 Timers foredrag om A.R.T.
Få et godt indblik i principperne og metoden. Vi gennemgår de 3 elementer og vi vise hvordan A.R.T. kan tilpasses netop Jeres målgruppe. Foredraget kan bruges som inspiration og startskud til et mere specifikt arbejde med sociale kompetencer hos de unge.
Tid    3 timer efter aftale.
Sted  Hos Jer
Pris   fra 5.500,00 ex. moms og transport

 

A.R.T. Træner kursus tryk her