A.R.T.

Metodemæssige overvejelser

Trænernes uddannelse og kendskab til metoden

For at blive uddannet ART træner skal man have gennemført en AART træneruddannelse og overordnet have opnået tilstrækkelig viden om metoden. Både teoretisk og praktisk. Dette sikres gennem uddannelsen med en vekselvirkning mellem teori, færdighedstræning og præcise observationer af de øvrige deltageres formåen. Desuden skal der i slutningen af uddannelsesforløbet bestås en praktisk prøve, ligesom der skal dokumenteres gennemførsel af 6 øvelsestræninger, i eget regi, i hver af de 3 komponenter. Tilsammen 18 træninger. Mindst 9 skal gennemføres som hovedtræner og de resterende som medtræner.

Desuden er det en fordel, at trænerne har en bredere viden om kognitiv teori og metode. Dette kan bl.a. opnås ved at lade kommende A.R.T. trænere følge et af Ungliv.dk's kurser i kognitiv teori og metode.

AART miljø

Ideelt set bør træningen foregå i eget lokale, hvor plancher, flipovers osv. kan hænge fra gang til gang. Hensigten er, at man indretter et rum, der findes trygt og genkendeligt at være i. Det er også en god ide at tage billeder, når deltagerne praktiserer færdighederne og hænge disse op på væggene.

At skabe motivation hos deltagerne

Det er vigtigt at præsentere målsætningen for deltagerne og få deltagernes egne mål og drømme frem. Kan A.R.T. være nyttigt for en, som vil være professionel fodboldspiller? Hvorfor er AART godt for dig? Hvornår er AART godt for dig?

Det er også vigtigt at tydeliggøre, at AART handler om egne valg - og at deltagerne gennem programmet vil opnå flere valgmuligheder, så de bedre kan handle i overensstemmelse med deres langsigtede mål.

Deltagerne fungerer som forbilleder for hinanden, så forpligt gode rollemodeller og unge, som har høj status. Det kan også være en god ide at lade rollemodeller, som kan AART, deltage for at motivere deltagerne.

I træningerne er den vigtigste motivationsfaktor anerkendelse og positive tilbagemeldinger. Sørg for at have kreative træninger med tempo, lad deltagerne være de mest aktive (75 % / 25 %) og vær kreativ med overraskelser, diplomer etc., men husk at hvis ydre forstærkning kommer for ofte, kan der ske mætning og forstærkningen mister sin værdi.

Planlægning og evaluering af træningerne

Trænerne planlægger, forud for hver træning, hvert punkt i forhold til indhold og tidsbrug og fordeler opgaverne mellem sig. Trænerne træner altid demonstrationerne på forhånd for at sikre, at det man vil have frem synliggøres så enkelt og konkret som muligt. Ligesom situationer, der kan rollespilles, individuelle målsætninger for de enkelte deltagere, mulige observationsopgaver, tackling af kritiske situationer o.l. på forhånd tænkes igennem.

Efter hver træning evalueres træningen, trænernes formidling og deltagernes syn på træningen.

Regler og konsekvenser

Den bedste måde at tackle uønsket adfærd i træningerne, er at planlægge bedre. Trænerne lægger mærke til situationer, hvor der opstår uro og vurderer om dette kan forebygges med større tempo, mere deltageraktivitet - eller anden og mere spændende måde at formidle budskabet på.

Deltagerne er selv med til at fastsætte regler og konsekvenser, men trænerne tænker også igennem hvilke regler, de gerne vil have. Reglerne hænger på en synlig plads.

Struktur i træningen og tilpasning til målgruppen

Trænerne hilser på deltagerne i døren og giver positive kommentarer samtidigt med de tjekker om alle er relativt rolige.

Når alle har sat sig, starter træningen og følger en helt fast ydre struktur. Den faste struktur skaber tryghed og giver deltagerne mulighed for at koncentrere sig om indholdet i træningen. Det er selvfølgeligt vigtigt, at indhold, præsentationer og valg af øvelser i færdighedstræning tilpasses den aktuelle målgruppe.

I den sociale færdighedstræning udvælges netop de færdigheder som deltagerne i de enkelte grupper har brug for at træne.

Programmets længde

Grundprogrammet består af 30 træninger, fordelt med 10 træninger i hver af de 3 komponenter. Hver komponent skal trænes 1 gang hver uge, sådan der er 3 ugentlige træninger gennem de 10 uger, grundprogrammet varer.

Efter afslutningen af grundprogrammet kan man forsætte med 2 træninger pr. uge og fokusere på at lade deltagerne få yderligere erfaringer med at benytte de nye sociale færdigheder samt vredeskontrollen i deres hverdag.

I Norge er der tillige gode erfaringer med at forpligte gode rollemodeller yderligere og lade dem uddanne til juniortrænere og deltage i efterfølgende gruppeforløb som forbillede for nye deltagere.

Implementering af AART

Det er altid en fordel at være mere end en ART træner på en given arbejdsplads, alternativt kan man deltage i et netværk med andre ART trænere for at få den fornødne træning i metoden. Miljøet omkring AART træningen og forstærkning af prosociale færdigheder uden for træningssituationerne er vigtigt. Derfor er det vigtigt at informere og instruere personerne i deltagernes netværk og sikre, at de har en forståelse for såvel AART som for kognitiv teori og metode.