A.R.T. Center Danmark

undefined

Hvad er AART?

Adaptet Aggression Replacement Training er bygget på kognitive adfærdsterapeutiske principper samt social læringsteori. AART har vist sig at være et særdeles effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos unge og er blandt det bedst validerede på området.

Arnold Goldstein og hans kollegaer begyndte at udvikle programmet for 30 år siden. Den oprindelige amerikanske version blev udviklet i forhold til unge med svære adfærdsvanskeligheder. Programmet er siden udviklet, tilpasset og i en række lande taget i brug både på opholdssteder, skoler, fængsler, inden for psykiatrien og i arbejdet med personer med asperger syndrom, autisme og ADHD.

AART Center Danmark har til formål at udbrede, implementere og udvikle AART metoden i Danmark. Vi samarbejder med en lang række private og offentlige aktører, og indhenter løbende nye erfaringer på området.

AART Center Danmark har en bred erfaring med kognitiv terapi og metode særlig indenfor målgruppen sårbare og vanskelige unge, og vi deltager gerne i implementeringsprojekter med henblik på at få AART integreret i institutionens helhedstilbud.

Herudover har vi udviklet specialkurser i kognitiv teori og metode (KAT) for personalegrupper på skoler, institutioner, kontaktpersoner o.l. Kurserne giver en grundlæggende forståelse for teorierne og metoderne bag AART - hvorved der kan støttes op om de unge der trænes i A.R.T. grupperne.

Kursus i AART tryk her.